Stadler övertar tyska teknikkoncernen BBR

Det här är Stadlers nya partner. Ett nytt system som installerades nyligen av BBR Verkehrstechnik i Berlins tunnelbanenät är avsett att registrera och identifiera alla tåg. På så sätt överförs bland annat positionsdata automatiskt till ett centralt system. Detta är det enda sättet att garantera en smidig process. I och med förnyelsen kommer det befintliga tågidentifieringssystemet att ersättas. Berlins kollektivtrafikbolag BVG har varit kund till BBR Verkehrstechnik i många år. Det tidigare samarbetet omfattade i första hand punktkontroller. Bild: BBR

Stadler tar över tyska BBR Verkehrstechnik GmbH (BBR) inklusive dess koncernbolag inom området signalteknik och digitalisering och utökar följaktligen företagets egna kompetenser inom dess framtida affärsområden.

Båda företagen skapar därmed en ännu starkare leverantör av toppmoderna signaltekniklösningar i syfte att kunna avancera och hjälpa till att forma digitaliseringen av järnvägsbranschen.

Stadler stärkte sin position inom detta område redan i november 2021 med övertagandet av schweiziska Bär Bahnsicherung AG. Från och med den 1 januari 2022 kommer Stadler att koncentrera hela signalportföljen i en speciellt skapad division.

Stadler har med BBR fått en partner som perfekt kompletterar det växande produktutbudet inom signalteknikområdet: Medan Stadlers signaleringsdivision hittills har koncentrerat sig på att utrusta spårbundna fordon med signalteknik och gått in på den schweiziska signalboxmarknaden med Bär Bahnsicherung , BBR, som ett internationellt orienterat och etablerat företag, har nya erfarenheter och kunskaper bidragit till att man nu gemensamt vill främja digitaliseringen av järnvägsinfrastruktur över hela världen.

BBR har varit en av de ledande leverantörerna av järnvägssäkerhetslösningar i mer än 30 år. Signalteknik från BBR används framgångsrikt av järnvägsoperatörer över hela världen, i DACH-regionen, i västra och norra Europa, samt Asien och nu även i USA.

Utöver infrastrukturrelaterade lösningar som elektroniska förreglingar, spårvakansdetektering eller punktstyrning, innehåller BBR-portföljen även fordonsutrustning för tillverkare av rullande materiel och utvecklingsarbete, framför allt inom områdena förregling, tågskydd och ombyggnad av komponenter.

BBR har cirka 270 anställda vid sitt huvudkontor i tyska Braunschweig (D) och på platsen i Vufflens-la-Ville nära schweiziska Lausanne, som Stadler kommer att fortsätta att bedriva med alla dess anställda. Detta ökar antalet anställda hos Stadlers signalavdelning till över 500.

- Sammanslagningen av våra två företag utgör en utmärkt grund när det gäller att erbjuda våra kunder innovativa signallösningar från en enda källa, både på fordons- och infrastruktursidan. BBR-produkter övertygar kunder över hela världen, särskilt när det gäller stadsmobilitet. Vi är övertygade om att vi i egenskap av innovationsledare gemensamt kommer att kunna spela en nyckelroll när det gäller implementeringen av digitaliseringen av järnvägsbranschen, säger Peter Spuhler, Stadlers styrelseordförande och koncernchef.