Hitachi Rail implementerar ERTMS på Nordic Re-Finances tågflotta

Nordic Re-Finance TMe-loks signalsystem uppgraderas. Foto: Trafikverket

Hitachi Rails ombordstyrningssystem kommer att införas på tåg från Nordic Re-Finance i Skandinavien. Införandet av Hitachi Rails ledande teknologi befäster bolagets stöd för moderniseringen och digitaliseringen av Skandinaviens järnvägar.

Hitachi Rail har tilldelats ett nytt kontrakt av Nordic Re-Finance för att uppgradera signalsystemen för TMe-loken i Sverige, Norge och Danmark. Arbetet har redan påbörjats och tågflottan som är utrustad med det nya signalsystemet förväntas börja användas i hela Norden i början av 2023 för både passagerartransport såväl som varutransport. 

Givet pressen på internationella leveranskedjor efter den globala pandemin, hjälper den här digitala förbättringen av tåg till att säkerställa leveranskontinuiteten för varor till konsumenter och företag i Sverige, Norge och Danmark.

ERTMS-tekniken är en viktig möjliggörare och ryggraden för övergången till digitalisering och minskade koldioxidutsläpp av järnvägstransporter. Genom att anpassa den senaste ERTMS-teknologin till Nordic Re-Finances TMe-flotta kommer Hitachi Rail att hjälpa till att göra verksamheten mer effektiv och pålitlig genom att minska trafikstörningar samt förseningar för passagerare och godstrafik, samtidigt som högsta nivå av säkerhet och tillgänglighet garanteras.

– Vi är hedrade över att få uppdraget att uppgradera och leverera den senaste och modernaste digitala ombordlösningen till Nordic Re-Finances flotta av TMe-lok. Partnerskapet är en enastående möjlighet för Hitachi Rail att stödja Nordic Re-Finance i utvecklingen av en innovativ och mer hållbar lösning med höga krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet till sina järnvägskunder i regionen. Digitaliseringen av deras lok kommer att bidra till att förbättra tillgången på varor i Sverige, Norge och Danmark, säger Eric Morand, Nordenchef på Hitachi Rail.

Inom ramen för det nya kontraktet kommer Hitachi Rail att tillhandahålla ERTMS- och STM-baslinje 3.6-system och tillhörande utrustning för att uppgradera 27 fordon för drift i Skandinavien.