Avsiktsförklaring undertecknat för nytt joint venture mellan RZDL, Rail Cargo Hungaria och CER Cargo Holding

Dokumentet undertecknades av Clemens Först, (t.v.) talesman för styrelsen för RCG, László Horváth, styrelseordförande för CER Cargo Holding och Dimitry Murev, VD för RZD Logistics JSC. Foto: Zoltan Iro

Tågoperatörerna RZDL Europe Kft., Rail Cargo Hungaria Zrt. och CER Cargo Holding undertecknade nyligen en avsiktsförklaring om att bilda ett joint venture.

I evenemanget deltog Ungerns finansminister Mihály Varga och landets minister för innovation och teknik, László Palkovics. Ryssland var också representerat på hög nivå genom Vladimir Aleksandrovich Tokarev, ryska federationens biträdande transportminister.

Joint venture, som bildades med stöd av ansvariga nationella ministerier, har satt upp som mål att stärka transportvägarna mellan Kina och Europa genom högkvalitativa logistiktjänster. Fokus ligger på import av kinesiska varor på järnväg och exportförsändelser till Fjärran Östern. Den ytterligare uppgången i trafiken kan påskynda utvecklingen av den ungerska järnvägslogistikmarknaden och vitaliseringen av omlastningsnavet Záhony.

- Transportförbindelsen mellan Europa och Asien spelar en viktig roll för att knyta samman respektive ekonomier. Det har bevisats många gånger genom historien att handelsvägar bidrar till välstånd och ekonomisk tillväxt. Vi är därför glada över att vi tillsammans har skapat ett starkt samarbete som kommer att göra järnvägstransporter på Sidenvägen ännu mer attraktiva. Närmare bestämt kommer vi att göra rutten via Ukraina och Ungern till en andra viktig axel, som kommer att leda till ny kapacitet, snabba transporttider och effektiv vidare distribution i Europa, betonade Clemens Först, vid undertecknandet.

De administrativa och operativa förberedelserna för etableringen av det bolag som nämns i avsiktsförklaringen är redan igång, så att detta asset-light-bolag förväntas kunna starta sin verksamhet under första halvåret nästa år.