Bättre anslutning till Berlinstadsdelen Moabit

Berlins spårvagnslinje M10, som tidigare slutade vid centralstationen, kommer nu att förlängas med 2,2 kilometer till tunnelbanestationen Turmstraße. Spårvagnen kommer att behöva sju minuter för den nya sträckan och var 5:e till 10:e minut kommer upp till 16 000 passagerare per dag att använda den nya linjen. De kommer att dra nytta av denna öst-västliga förbindelse mellan Moabit, centralstationen och Prenzlauer Berg och det nya alternativet när de byter till tunnelbanelinjen U9. Foto: BVG

En ny spårväg via stadsdelen Moabit till Berlins Turmstrasse tar form. Däremot väntar ytterligare två spårvagnsprojekt på byggstart i den tyska huvudstaden.

På sensommaren 2021 gav transportsenator Regine Günther (Gröna) startsignalen för bygget av en ny spårvagnslinje.

Nu har en likriktaranläggning skapats vid tunnelbanestationen Turmstrasse. Systemet kommer att garantera strömförsörjningen för spårvägsförlängningen av M10-linjen från centralstationen till tunnelbanestationen Turmstrasse. Projektet, som kostar cirka 33 miljoner euro, ska vara klart under första halvåret 2023.

Ringlinjen runt centrala Berlin ska växa med 2,2 kilometer. Fyra nya hållplatser kommer att förbättra Moabit-förbindelsen avsevärt. Bland annat får Moabit-kriminaldomstol äntligen en bra koppling till resten av staden.

M10-spårvagnarna ska gå där var femte till var tionde minut. De nuvarande prognoserna utgår ifrån att 10 200 passagerare om dagen kommer att använda linjen.

I de tidigare planeringsfaserna talades det om cirka 16 000 användare. Erfarenheterna hittills visar dock att många fler använder spårvägen än vad de ofta mycket försiktiga prognoserna ger vid handen.

Själva anläggningsarbetet på sträckan startade i augusti, vilket också kom att resultera i avstängningar av flera gator. Stadens spårvagnar kommer därför inte längre att nå Berlins centralstation på nästan fyra månader.

Eftersom den tidigare enkelspåriga sträckan av den långa vändslingan vid Invalidenstraße måste kompletteras med ett andra spår. Bland annat läggs en ny dricksvattenledning för Berliner Wasserbetriebe för detta ändamål.

Trots alla besvärligheter är alla dessa installationer nödvändiga, enligt kollektivtrafikföretaget BVG, för att man ska kunna ansluta den nya spårvagnslinjen till stadsdelen Moabit.