VR FleetCare tilldelas ett 20-årigt underhållsavtal för Allegrotåg som går mellan Ryssland och Finland

Allegro-underhållet utförs huvudsakligen i Finland vid Helsingforsdepån, men depån i S:t Petersburg ansvarar, förutom det operativa underhållet, för underhållet av passerkontroll och linjeradiosystem som tillhör det ryska järnvägssystemet. Foto: VR/Atte Malaska

Det ryska järnvägsföretaget RZD, Karelian Trains och den finländska rullande materieloperatören VR FleetCare har tecknat ett 20-årigt avtal för underhåll och livscykeltjänster för snabbtåg mellan Helsingfors och St. Petersburg från 2022.

Flottan omfattar totalt fyra eldrivna tåg tillverkade av Alstom. I och med avtalet kommer Allegros underhåll att fortsätta i Finland vid VR:s Helsingforsdepå.

- Vi är nöjda med det nya underhållskontraktet för Allegro-tåg. Vårt samarbete med vår serviceavdelning har pågått i mer än 10 år och deras team har visat sig vara pålitligt, högkvalitativt och värt vårt långsiktiga engagemang. Vi är övertygade om att det fleråriga partnerskapet kommer förutom att möjliggöra professionellt tågunderhåll utan också tekniskt mer utvecklade och bättre och mer kundvänliga tåg genom nya modifieringar. RZD:s representanter är också nöjda med det långsiktiga avtalet med en pålitlig partner, säger Viktoria Hurri, VD för Karelian Trains.

Kontraktet som undertecknades den 9 december 2021 är uppdelat i två perioder, 11 + 9 år, och dess värde är ansenligt. Enligt avtalet kommer VR FleetCare att ansvara för underhåll och livscykelhantering av utrustningen fram till slutet av dess livslängd, inklusive planering av underhåll och felavhjälpning och materialhantering i enlighet med underhållsprogrammet.

Huvudmålet med avtalet är ett omfattande och högkvalitativt underhåll av utrustningen. Det gäller också att säkerställa utmärkt resekomfort och pålitlig trafik. Kundrapporteringen utvecklas också för att möta kundernas behov. I framtiden kommer kunden att kunna övervaka tågens skick och underhåll i realtid genom en kundportal som är designad för detta ändamål.