Bayern: Beslut om nya spårvagnslinjer för München

Vy över kollektivtrafikföretag MVG:s spårvagnsdepå i München med ett antal spårvagnar av typ Avenio. Foto: Staden München

Bayerska huvudstaden Münchens kommunfullmäktige gav nyligen grönt ljus för en massiv utbyggnad av Münchens spårvagnsnät och ytterligare förbättringar av den lokala kollektivtrafiken.

Under ledning av kollektivtrafikbolagen SWM och MVG kan nu den första planeringsfasen för fyra nya spårvagnslinjer och ytterligare infrastrukturåtgärder för spårvagn och tunnelbana inledas. Beslutet om större delen av finansieringen av kollektivtrafikens byggprogram på 530,8 miljoner euro ska fattas i budgetplenum i januari 2022.

Kollektivtrafiken är ryggraden i trafikomställningen i München: ju attraktivare buss, tåg och spårvagn som erbjuds, desto fler använder kollektivtrafiken istället för sin egen bil. Utbyggnaden av hela nätet och tätare intervaller är förutsättningar för trafikomvandlingen i München, vilket också gynnar klimatskyddet:

I München kan runt 18 procent av växthusgasutsläppen hänföras till transportsektorn.

För följande två spårvagnslinjer har planeringsgodkännandet ansökts från regeringen i Oberbayern:

Westtangente-spårvagnen förbinder distrikten i väster (Schwabing, Neuhausen, Laim, Hadern, Sendling-Westpark, Obersendling) samt tre tunnelbanelinjer (U3, U5, U6), fyra spårvagnslinjer och sex S-Bahn-linjer vid Laim station i nord-sydlig riktning. Den går från Aidenbachstraße till Romanplatz i 8,25 km. Den norra delen mellan Romanplatz och Waldfriedhof ska tas i drift 2025/26, den södra delen 2027. Byggstart är planerad till 2023. Dokumenten för planeringsgodkännandet lämnades till regeringen i Oberbayern i april 2020.

Spårvagnen Nord i München öppnar bland annat stadsutvecklingsområdet Bayernkaserne. Förlängningen av linje 23 till tallträdgården är 3,5 km lång. Denna del är planerad att tas i drift i slutet av 2027. Den andra sträckan från

Schwabing Nord genom Bayernkaserne mot Am Hart planeras, men ett beslut kommer att följa snart.

Planeringen av följande nya spårvagnslinjer fullföljs också: Spårvagn Ramersdorf - Neuperlach (som ersättning för den populära Metrobusslinjen 55), spårvagn Y-Nord (från centralstationen norr om München, sträckorna Lothstraße och Petuelring till Feldmoching eller Am Hart), spårvagn Wasserburger Landstrasse (från hållplatsen Kreillerstrasse till Haar).

I januari 2022 kommer kommunfullmäktige att behandla spårvagnslederna som ingår i den lokala transportplanen med kollektivtrafikens planeringsprogram för mobilitetsavdelningen: Spårvagn Nordtangente, spårvagn Johanneskirchen, spårvagn Berg am Laim - Daglfing, pårvagn Südtangente, spårvagn Parkstadt Solln och spårvagn Amalienburgstraße - Freiham.

För att påskynda kollektivtrafikens byggprogram och samarbetet mellan avdelningarna och berörda dotterbolag ska en arbetsgrupp inrättas under ledning av Münchens borgmästare.

 

...