Tågtrafiken startade mellan Finland och Ryssland

Allegro-tåg, som trafikerar mellan Helsingfors och St. Petersburg väntar på stationen i Vainikkala. Foto. VR

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland, som har haft ett uppehåll sedan våren 2020, startade nyligen. Ryssland undertecknade en förordning om öppnandet av persontågstrafiken den 2 december 2021.

Gränsövergången i Vainikkala öppnades för persontågstrafiken genom gränsmyndigheternas beslut. För andra färdsätt, såsom flyg- och busstrafiken, har gränsen varit öppen under lång tid. Biljetter till Allegro-tågturer började säljas fredagen den 3 december 2021. Resor är möjliga endast med hälsointyg.

Allegro-tåget, som går mellan Helsingfors och S:t Petersburg, trafikerar två tågtur per dag i båda riktningarna från måndag till söndag från och med den 12 december. Resor mellan Finland och Ryssland har fortfarande begränsats och resorna kräver antingen finskt eller ryskt medborgarskap samt intyg utfärdade av hälsovårdsmyndigheterna i båda länderna. Under resan har hälsosäkerheten tagits om hand med hjälp av omfattande åtgärder, bl.a. effektiviserad städning.

På tågen finns handdesinfektionsmedel, personalen använder munskydd och dess användning rekommenderas starkt även för passagerare. Dessutom placerar platsbokningsalgoritmen passagerare, där det är möjligt, på skilda platser för att maximera säkerhetsavstånden. Alla finländska medborgare kan resa till Ryssland, men de första resorna förväntas huvudsakligen vara arbets- och affärsresor. Hälsointyg krävs för att resa. Vid resa till Ryssland krävs intyg av passagerare i alla åldrar, vid resa till Finland krävs det av passagerare födda före år 2006:

Vid ankomsten till Ryssland krävs ett intyg om ett negativt coronatest (mindre än 48 timmar gammalt, PCR)

Vid ankomsten till Finland krävs ett covidintyg som godkänts av EU, ett intyg om genomliden coronavirussjukdom (mindre än 6 månader gammalt) eller ett intyg om ett negativt coronatest (mindre än 72 timmar gammalt, PCR).

Hälsointyg kontrolleras i tågtrafiken i samband med biljett-, pass- och visumkontroller. Passageraren ansvarar själv för kostnaderna för och godkännandet av intygen.

Priserna på tågbiljetterna börjar från 59 euro (en enkelbiljett för vuxen). Allegros tidtabeller och biljetter samt mer information om resor finns på adressen shop.vr.fi.

De som anländer till Ryssland måste ha ett negativt PCR-test, vilket ska ha tagits max. 48 timmar före ankomst (tidigare 72 timmar).

...