EIB-lån på 100 miljoner euro för modernisering av eldrivna transporter i Kiev

Tunnelbanestationen Dnipro i Ukrainas huvudstad Kiev. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Олег Тоцкий

Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska unionens bank, och Kievs borgmästare och förre världsmästare i boxning, Vìtalij Kličkó har undertecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro för förnyelse av stadens trolleybuss- och tunnelbaneflotta.

Finansieringen från EIB kommer att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på hållbar kollektivtrafik i Kiev, Ukrainas huvudstad och dess största stad med cirka tre miljoner invånare.

Detta är det första lånet från EIB till en lokal myndighet i Ukraina som beviljas utan statens deltagande. Denna nya finansieringsmodell är i linje med den ukrainska regeringens strategi för finansiell decentralisering och delegering. Projektet genomförs av Kyiv City State administration med stöd av de kommunala bolagen Kyïvpastrans och Kyivsʹkij metropoliten.

I projektet ingår investeringar i trådbussar och tunnelbanetåg. Det kommer att främja en hållbar utveckling av rörlighet i städer genom finansiering av elektrisk kollektivtrafik, som är mer miljövänlig och energieffektiv.

Detta kommer att minska beroendet av privata fossila fordon och den tillhörande negativa inverkan på Kievs klimat och luftkvalitet. Följaktligen kommer projektet att bidra till klimatskydd och föra Ukraina närmare genomförandet av det europeiska gröna avtalet, det så kallade Green Deal.

- EIB-lånet för projektet ger staden Kiev möjlighet att samla in pengar för inköp av nya moderna trådbussar och tunnelbanetåg och för utbyggnaden av det elektriska transportnätet. Det betyder mycket för oss. att vi är den första kommunen i Ukraina som får statlig finansiering. Vi är tacksamma gentemot Europeiska unionen och dess bank, Europeiska investeringsbanken, för deras stöd och förtroende. De nya eldrivna fordonen kommer att bli populära bland invånare och gäster i huvudstaden. Därmed underlättas övergången till en mer hållbar och miljövänlig stad. Sist men

inte minst kommer de nya fordonen att minska stadens driftskostnader, konstaterade Kievs borgmästare Vìtalij Kličkó.