Groningens järnvägsstation utvidgas

Järnvägsstationen i nederländska Groningen utvidgas. Foto: ProTail

Det råder stor aktivitet sedan sommaren 2021 på byggarbetsplatserna bakom och vid stationen i nederländska staden Groningen. 

I den första delen av bygg gropen på södra sidan syns golven i cykelskjulet och gångpassagen och det händer mycket på byggarbetsplatsen vid själva stationen. 

Cykeltunnel

Golven i den första delen av södra kofferdamen syns tydligt.

Bygget av den underjordiska gångpassagen, cykeltunneln och tunnelns golv kommer att ske i etapper, vilket kräver flera byggnadsgropar. Dessutom byggs en stor, så kallad kista, som är delad i två delar, och en kista på själva stationen, som under förberedelse.Golven i den första delen syns tydligt.

Betongpelarna som rälsdäcket ska byggas på. Det finns 25 stycken på denna våning.

Bouw station Groningen in beeld | ProRail

Flätning av förstärkningen för bandäcket.

Bouw station Groningen in beeld | ProRailFormsättning innebär montering som möjliggör förstärkning av rälsdäcket.

Bouw station Groningen in beeld | ProRail

Varning för särskild fara i södra delen av projektområdet.

Golv

I den första delen av bygg gropen på södra sidan syns nu de olika våningarnas konturer tydligt. Nedre våningen är (en del av) cykelskjulet, andra våningen är (en del av) gångpassagen och cykeltunneln. Totalt finns det 40 betongpelare som stöd för golven. På nedre våningen finns 15, på andra våningen 25. De ska snart bära bandäcket där spår 7 och 8 placeras.

 Byggarbetsplatsen vid stationen med signallådan i byggnadsställningar.

Byggarbetsplatsen vid stationen med signallådan som omges av byggnadsställningar.

Källa: ProRail, alla foton: ProRail