Nederländska ProRail och Thales tecknar kontrakt för axelräkningssystem ERTMS

ERTMS består av ett system i tåget och ett system i infrastrukturen. Båda systemen kommunicerar med varandra  helt trådlöst. Foto: ProRail

Efter framgångsrikt utvecklingsarbete kan Thales nu leverera axelräkningssystem för nya ERTMS-spåravsnitt under maximal åtta år.

Under denna period förväntas mer än 600 kilometer spår bli utrustade med ERTMS och axelräkningssystemet GAST-ERTMS. Den sista leveransen av axelräknare väntas 2032, följt av 25 års serviceunderhåll för systemet. Kontraktsvärdet är maximalt 100 miljoner euro.

Med kontraktet tar ProRail ett ytterligare steg på vägen mot morgondagen.

VD John Voppen på ProRail och general manager John Alfrink på Thales skrev nyligen under kontraktet.

Tills nyligen var ERTMS en prick vid horisonten. Förberedelserna inför introduktionen är nu i full gång.

– Vi är glada över att kunna arbeta hårt för projektet tillsammans med och för järnvägssektorn, säger John Voppen.

Vad är axelräknare?

ProRail ersätter nuvarande ATB-säkerhetssystem med det digitala tågskyddssystemet ERTMS, den europeiska standarden inom tågskydd. Ett stort antal nya axelräknare krävs för utrullningen av ERTMS. Ett axelräkningssystem är en modern form av tågdetektering; systemet räknar antalet hjulaxlar på tåg som kör in och lämnar en sektion och avgör därmed om en sektion är tågfri (dvs inga axlar i sektionen) eller upptagen.