Hitachi Rail förvärvar Bombardier Transportations bidrag till Alstoms höghastighetståg V300 ZEFIRO

Hittills har Bombardier Transportation Italy producerat 50 lok av typ ETR1000-V300 ZEFIRO. Bombardier

Hitachi Rail gick nyligen ut med att de förvärvar Bombardier Transportations bidrag till höghastighetstågen V300 ZEFIRO från Alstom. Förvärvet är en del av Alstoms åtaganden gentemot Europeiska Kommissionen i relation till Alstoms förvärv av Bombardier Transportation.

För Hitachi Rails del innebär uppköpet en förstärkning av företagets engagemang på marknaden för höghastighetståg, särskilt Italiens Frecciarossa100. Uppköpet förstärker även företagets service-och underhållskapacitet.

Alstom lovar även i fortsättningen att uppfylla sina skyldigheter gentemot befintliga beställningar av rullande material från Trenitalia och ILSA för att säkerställa en sömlös övergång.

Förvärvets parter kommer att ta hänsyn alla tillämpliga sociala processer och samråd med

arbetstagarrepresentanter. Förvärvet är också föremål för myndighetsgodkännanden. Förvärvet förväntas gå i lås under första halvan av 2022.