VR FleetCare tar över underhållsansvaret för VR Groups diesellokomotiv

VR Groups nya lok Dr19 tillverkades specifikt för godstransporternas behov. De är också skräddarsydda för Finlands utmanande vinterförhållanden. Foto: Stadler Rail Valencia

Underhållsföretaget för rullande materiel VR FleetCare har tecknat ett avtal med VR Group för underhåll av ny diesellokomotivutrustning från Stadler.

Kontraktet löper på 10 år, med start 2023, då loken förväntas påbörja yrkestrafik. Loken representerar den senaste diesellokstekniken och är betydligt mer miljövänliga än äldre diesellok.

Avtalet omfattar nu underhåll av 60 beställda och potentiella lok av typen 2023-2033. Som ett resultat av beslutet kommer VR Groups dragkraftsflotta att underhållas fullt ut av VR FleetCare.

Enligt underhållsavtalet ansvarar VR FleetCare för underhåll och reparation av loket Dr19 i enlighet med underhållsprogrammet. Även reservdels- och materialhantering omfattas av avtalet. Målet är hög tillgänglighet och högkvalitativt underhåll av utrustningen.

- Som ett resultat av hårda förhandlingar har VR FleetCare lagt ett konkurrenskraftigt erbjudande och med en hög kompetensnivå inom lokunderhåll. Våra andra dragfordon underhålls också av VR FleetCare. Lok som är nästan dubbelt så effektiva som äldre diesellok har låga utsläpp och de kan även använda förnybara drivmedel som bränsle, säger Risto Kontiokoski, VR Groups flottachef.

Dr19 är VR Groups nya lok, tillverkad specifikt för godstransporternas behov. De är också skräddarsydda för Finlands utmanande vinterförhållanden. Drygt hälften av Finlands 6 000 kilometer långa järnvägsnät och bangårdar har elektrifierats. Även om banorna kommer att elektrifieras kommer diesellok att ha mycket att göra under de kommande åren. Loken kommer att tas i kommersiellt bruk 2023. Underhållsarbeten kommer att utföras vid VR FleetCares maskinverkstäder och depåer över hela Finland