Italien investerar 200 miljoner euro för utsläppsfria intercitytåg

Dekretet om förnyelse av rullande materiel ger Trenitalia SpA drygt 200 miljoner euro för att köpa nya elektriska eller vätgasdrivna tåg för att ersätta föråldrade och förorenande fordon, förbättra servicekvaliteten och minska miljö- och bullerföroreningar. Foto: Trenitalia

Förnyelsen av regionaltåg och intercitytåg som används i persontransporter till och från södra Italien och förstärkningen av utvecklingen av leveranskedjan för produktion av miljövänliga bussar är målen i två dekret som antogs nyligen av infrastrukturministern för hållbar mobilitet, Enrico Giovannini.

Dessa dekret sätter i verket den nationella planen för rehabilitering och motståndskraft (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR) genom att stärka järnvägarna och genomföra den gröna omvandlingen av bussbranschen.

Drygt 60 miljoner euro är öronmärkta för inköp av 7 bimodala tåg för intercity-förbindelsen Reggio Calabria - Taranto och 140 miljoner euro för inköp av 70 vagnar för nattliga intercity-tjänster till och från Sicilien. Trenitalia måste tillhandahålla de bimodala tågen senast den 31 december 2024 och vagnarna för intercitytrafik på natten senast den 30 juni 2026.