Vossloh: Stororder för höghastighetslinjen Osmaneli

Turkiskt tåg på väg till Osmaneli på Marmaralinjen. Foto: Creative Commons Lic.

Vossloh, en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom järnvägsinfrastruktur, har en lång tradition och har förmodligen därför fått en ekonomiskt betydande stororder på många olika platser, inklusive leverans av reservdelar och andra spårkomponenter. Kunden är Kalyon Group, ett ledande turkiskt byggföretag för infrastrukturprojekt.

Som en del av projektet ska städerna Bandirma, Bursa och Osmaneli i nordvästra Turkiet kopplas samman med en höghastighetsjärnväg.

Planen är att bygga en dubbelspårig höghastighetsbana som ska möjliggöra hastigheter på upp till 250 km/h och som avsevärt minskar restiderna för personer och gods. Leveranser av Vossloh-produkter är planerade för uppskattningsvis fyra år från 2022.

Turkiet planerar ytterligare stora infrastrukturprojekt under de närmaste åren. Där är utbyggnaden av järnvägsnätet och särskilt höghastighetsnätet av stor betydelse. Flera projekt har redan lagts ut på anbud och andra är just nu i planeringsfasen. De senaste åren har Vossloh redan utrustat flera höghastighetslinjer i Turkiet med rälsfästning och växlingssystem, som exempelvis höghastighetslinjen Ankara – Konya.

Pressmeddelande Vossloh