Nordbrittiska politiker kritiserar regeringen för dess nya integrerade järnvägsplan

Tåg på väg genom Skottland. Foto:Transport for the North (TfN)

Ledare i norra England har skrivit till ministern för transport, för att föreslå en väg framåt när det gäller att stödja invånare och företag i norra delen av landet, efter publiceringen av den integrerade järnvägsplanen.

Nordliga ledare föreslår råd till regeringen om den integrerade järnvägsplanen

Styrelsen för Transport for the North (TfN) har skrivit till landets transportminister, Grant Shapps MP, och har uttryckt sin besvikelse och bestörtning över otillräckligheten i den integrerade järnvägsplanen (IRP), och nämnt att de föreslagna planerna är oacceptabla för norra delen av landet

Samtidigt noterade de att förslagen bryter mot de åtaganden som den brittiska regeringen tidigare hade gjort om Northern Powerhouse Rail (NPR), och som skiljer sig från styrelsens föredragna alternativ, som anges i lagstadgade råd till Department for Transport (DfT).

I brevet konstaterade TfN:s styrelse att det fortfarande är viktigt att behålla den långsiktiga ambitionen för den norra ekonomin som ligger till grund för regionens strategiska transportplan när det gäller att ge investerare förtroende och hopp till invånare och företag.

Styrelsen har också gjort klart för DfT att det är viktigt att publicera det tekniska arbetet som ligger till grund för IRP i form av en så kallad brådskande fråga så att det finns klarhet om grunden för besluten.

Trots dessa farhågor finns det enhälligt stöd från styrelseledamöter för samarbete med regeringen för att kunna undersöka hur den långsiktiga ambitionen som ligger till grund för det föredragna NPR-nätverket kan förverkligas.

Louise Gittins, TfN interim ordförande, sade:

- Norra England har talat med en röst för att göra det klart att regeringens integrerade järnvägsplan i sin nuvarande form inte är acceptabel. Det är därför vårt lagstadgade råd till regeringen är tydligt att den måste tänka om. Istället för denna top-down centraliserade strategi måste de nå ut och arbeta med lokala samhällen och företag.

- Vi tror fortfarande att det går att prioritera och sekventera investeringar på ett sätt som ger de tidiga grunderna för ett moderniserat järnvägssystem för regionen i norr, sammanfattade Louise Gittins.