Kinesiska Shenzhens Skypark byggdes ovanpå stadens tunnelbana

Skyparks realiserade koncept består av en sekvenserad sträcka av flera idrottsanläggningar, kombinerat med en rekreationspark, byggda på en befintlig del av stadens infrastruktur. I linje med arkitekternas ursprungliga avsikt skapades ett offentligt, tillgängligt utrymme som kompletterar en tidigare fragmenterad urban enhet. Foto: Bai Ju

Under de senaste 40 åren har Shenzhen utvecklats från en liten fiskeby till en av de mest innovativa, moderna städerna i Kina.

Med en snabb befolkningstillväxt, från bara några tusen till nästan 17 miljoner invånare idag, har staden utvecklats till en blomstrande megalopolis. Mer än 33 procent av dess mycket unga befolkning, i genomsnitt strax under 30 år, bor i dessa tätbefolkade storstadsomgivningar, därför är stadsparker, såväl som utrymmen för fritid och rekreation, väsentliga komponenter i en grön infrastruktur som bidrar till lokala samhällens välbefinnande. Med Shenzhens behagliga klimat året runt kan dessa utomhusaktiviteter utnyttjas till sin fulla potential.

Shenzhen Nanshan Sky Park, Guangdong - e-architect

Nya idrottsanläggningar i Skypark. Foto credit: BAI Yu

Ett av de områden som den lokala regeringen hade valt för att bli omvandlad till en sport- och fritidszon var södra terminalens och depåbyggnadens tak vid Shenzhens tunnelbanelinje 2, som leder till Shekou, en viktig förbindelselänk till grannlandet Hong Kong med färja, buss, bil eller tåg.

Huvudsyftet med projektet var att utnyttja det befintliga, men tidigare outnyttjade takarealen, och integrera byggnaden bättre i omgivningens struktur, samtidigt med en undersökning av stadsdesignens samhällsfunktion under 2000-talet.

Shenzhen Nanshan Sky Park, Guangdong - e-architect

Skypark med utsikt mot Shenzens skyline i bakgrunden

Foto credit: BAI Yu

En av utmaningarna var att tillgodose behoven hos olika användargrupper: för det första gällde det att förbättra kvaliteten på den fysiska utbildningen i de omgivande skolorna, för det andra att tillhandahålla platser för allmänheten där de kunde utöva fritidsidrott, och för det tredje att etablera faciliteter för professionella sportevenemang och tävlingar med publik.

Projektföretaget Crossboundaries samarbetade med Shenzhen Nanshan District Government när det gällde utvecklingen av takytan, som var i behov av renovering.  Dessutom skulle den befintliga depån för tunnelbanelinjen 2 moderniseras och på takytan skulle det byggas en förhöjd sport- och fritidspark.

Själva depån används i första hand för underhåll av tunnelbanetåg (städning, reparation, tekniska besiktningar etc.), och den innehåller även administrativa utrymmen, inklusive en central för anställda, ett signalkontor, utrustningsrum m.m.

I den inledande analysen av projektkraven och den ursprungliga platsen, beslutade Crossboundaries projektledning ta itu med tre huvudaspekter:

Kontextuell konsistens - på makro-, meso-, mikronivå

Arkitekterna började med en genomgång av projektets övergripande urbana kontext (makro). Därefter zoomade de gradvis in på de lokala omständigheterna på platsen för att undersöka de omgivande utbildnings-, kommersiella och bostäder i förhållande till potentiella tillgångar och förbindelser mellan floden och bukten (meso). Slutligen, på den givna designplatsen, omvärderade de också den befintliga tunnelbaneterminalen, inklusive dess parkeringsplats (mikro).

Den första utmaningen som projektteamet stod inför var det 1,2 kilometer långa byggnadskomplexet. Med en total höjd på cirka 15 meter, och en bredd på 70 meter och 50 meter vid det smalaste stället, skar det ursprungliga komplexet helt av närliggande stadsdelar från viken, vilket tillförde inget estetiskt värde eller tjänade något specifikt funktionellt syfte.

Dessutom gällde det att integrera den nya sport- och fritidszonen med dess omgivning och koppla samman den med bostads- och skolor i närområdet. Detta blev också en del av den övergripande utredningen, även om genomförandet av viadukter, broar och korridorer inte var en del av det ursprungliga konceptet eller den första fasen av konstruktionen.

Dessutom var den totala takytan på 73 000 kvadratmeter (med en total projektyta nära 77 000 kvadratmeter) avsedd att tillhandahålla rumsliga lösningar för både öppna och slutna zoner för att möjliggöra mer dynamiska aktiviteter (t.ex. sport, tävlingar och stödjande verksamheter) , såväl som för mer statiska, "tysta" aktiviteter (t.ex. rekreation, njutning av naturen).

- Vi konfronterades med mycket exceptionella omständigheter, förklarar Hao Dong, medgrundare och partner på Crossboundaries och tillägger:

- I Kina ligger ansvaret för infrastruktur och trafikrelaterade områden vanligtvis hos regeringen och det kan inte delegeras till någon allmän myndighet. Detta långsträckta tak innehöll en enorm potential genom dess omvandling till en användbar park, tillgänglig för en bredare publik och som ett ytterst berikande inslag stadsmiljön.

Shenzhen Nanshan Sky Park, Guangdong - e-architect

Foto credit: BAI Yu

Tre specifika användargrupper identifierades som förmånstagare av den nya projektutvecklingen, nämligen allmänheten, lokala professionella idrottsklubbar (i synnerhet tennis och volleyboll), och tre utbildningsinstitutioner: Shenzhen Nanshan Foreign Language School och Shenzhen Bay School,

Källa: Crossboundaries