Tågoperatören Bayerische Regiobahn inför ETC Solutions DatNet

Bayerische Regiobahn introducerar produktionsplanerings- och kontrollplattformen DatNet från ETC Solutions som ett företagsomfattande datanav. Foto: Bayerische Regiobahn

Bayerische Regiobahn (BRB) har tecknat ett kontrakt med Berlin-baserade digitaliseringstjänsteleverantören ETC Solutions. Företaget ska installera produktionsplanerings- och kontrollplattformen DatNet på regionala järnvägslinjer.

Den modulära plattformen med integrerad ITCS kommer i framtiden att användas som ett företagsövergripande datanav hos BRB i samband med digitalisering och optimering av driftprocesser. Den nya planerings- och styrplattformen används för den operativa driften av alla befintliga och framtida BRB-transporter.

Datahubben är speciellt designad för transportprocesser som inte bara kommer att koppla ihop alla fordon i realtid med den mobila DatNet-mobilkomponenten, utan också kommer att integrera alla BRB-transporter i plattformen och kartlägga dem digitalt för den övergripande driftsöversikten. Tack vare den modulära strukturen och användargränssnittet i PPS DatNet kan komplexa processer inom järnvägsdrift styras intuitivt och kan därmed förse de olika användargrupperna med ett lättanvänt verktyg.