Finländska tåg går i alla väder

Tågoperatören VR:s samarbete med finländska Meteorologiska institutet har intensifierats och man har kommit överens om nya anmälningsförfaranden i anslutning till exceptionella väderförhållanden. Foto: VR, Kredit: Ville Rinne

Vintervädret stoppade Norrtågs trafik i början av 2021 i norra Sverige, men i norra Finland gick tågen i stort sett samma väder. Det hävdar Mika Hejari, som är kommunikationschef i VR - den finska motsvarigheten till SJ.

Mika Hejari säger att grundprincipen är att i Finland går alla tåg alla dagar oavsett väder. Visst kan det bli förseningar om det är riktigt uselt väder, men tågen går.

Det finns reservtåg att sätta in om ett tågsätt skulle drabbas av tekniska fel eller haveri.

- Skillnaden mellan Sverige och Finland är att det i Sverige är flera olika bolag som sköter järnvägstrafiken. I Finland finns i stort sett inga andra operatörer än Valtion Rautatiet, VR, och det ger full kontroll över järnvägstrafiken, säger Mika Hejari till nyhetssajten Svenska Yle.

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet vidtas följande åtgärder under vintern 2021–2022

- Snöröjningen planeras i samarbete med trafikledningen, Trafikledsverket och underhållsentreprenören. Olika områden har olika behov av samarbetsförfaranden, men till exempel i södra Finland, där trafikmängden är störst, planeras arbetena alltid på förhand en vecka åt gången. I planerna har prioriteringsordningen för snöröjning i exceptionella väderförhållanden slagits fast.

 - Det gäller att reservera en del av bangården för snöröjning inte bara nattetid utan även kvällstid, vilket har konstaterats vara ett bra tillvägagångssätt, fortsätter Hejari.

Röjningen av trädbestånd i närheten av bannätet fortsätter under vintern. Fasta snöborstar i växlarna förbättrar växlarnas funktion och minskar mängden snöröjning. Snöborstar finns redan i drygt hundra växlar och fler installeras alltjämt.

- Om väderprognoserna förutspår särskilt krävande väderförhållanden, minskas tågtrafiken genom ett gemensamt beslut mellan olika aktörer. På så sätt förbättras bannätets störningstålighet och risken för omfattande störningar minskar.

- Vinterunderhållet effektiveras också med hjälp av forskning. Utredningar pågår bland annat om tryckluftsanläggningar, avfrostningsmetoder och användningen av friktionsgel för att förbättra greppet i lokets hjul.

- Syftet med applikationen RAIKU är att kunna planera underhållsåtgärderna noggrannare än tidigare och att fördela dem mellan olika aktörer inom trafikledsflödet och underhållet i rätt tid. Målet är att införa ett enhetligt system för hantering av information om banornas kondition, så att även rapporteringen blir digital, mobil och aktuell.

 För uppföljningen av vinterförhållandena har ett veckovist rapporteringsverktyg införts, med hjälp av vilket situationen kan följas både regionalt och på riksnivå.

Källa: Väylävirasto/Trafikverket i Finland

...