Nya tågförbindelsen, "entimmeståget", mellan Åbo och Helsingfors avancerar

Ramboll Finland Oy planerar en del av linjen Vihti – Lojo, som ingår i den nya höghastighetstågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo, mer känd som entimmeståget. Överenskommelsen mellan Ramboll och Åboföretaget Tunnin Juna Oy om utarbetandet av spårplanen bekräftades nyligen. Foto: VR

Den nya järnvägslinjen planeras så att persontågen kan nå en genomsnittlig hastighet på cirka 250 kilometer i timmen. Littois tågstation i S:t Karins hotar att stryka med när tågbanan breddas.

Projektplaneringen av den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors går vidare i etapper. Det meddelade bolaget Entimmeståget till Åbo på tisdagen. Fokus läggs nu på fem olika banavsnitt som alla kräver skräddarsydda lösningar.

De beräknade kostnaderna för projektplaneringen är oförändrade och uppgår fortfarande till 75 miljoner euro. EU kommer att stå för hälften av dessa kostnader via Fonden för ett sammanlänkat Europa, som backar upp gränsöverskridande transportprojekt. Den finska staten betalar återstoden av notan.

– Vi är nu i färd med att ordna flera publikevenemang för att få respons av allmänheten och dem som berörs av projektet, säger Annika Salokangas, projektdirektör på Entimmeståget till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Det första publikevenemanget kring den planerade bansträckan ordnas virtuellt på Teams.

53 nya broar ska byggas

Projektplaneringen går nu ut på att precisera bansträckningen, hur anläggningen av de dubbla spåren ska gå till och var det ska byggas viadukter, broar och nya tågstationer. Utöver Entimmeståget till Åbo är även konsultbolagen Ramboll och Sitowise inkopplade i projektplaneringen.

Banavsnittet mellan Esbo och Salo beräknas kosta 21 miljoner euro medan den korta bansträckningen mellan Salo och Kuppis slukar nästan tre fjärdedelar av budgeten på 75 miljoner euro. Upp till 53 nya broar och 2 nya tunnlar ska byggas mellan Salo och Nunna.

Bostadshus måste rivas

Enligt Entimmeståget till Åbo kommer planeringsarbetet att slutföras 2023. Hur projektet avancerar efter detta är tills vidare oklart.

– Jag vet inte när politikerna tar ställning till tidsplanen efter det. Vi får se hur det går, säger Pekka Ottavainen, vd på Entimmeståget till Åbo.

Enligt det finländska Trafikledsverkets planer kommer 162-190 hus stryka med i samband med bygget av den nya tågbanan. Som det nu är kommer invånare i Littois och Lukkarinmäki i Salo bli tvungna att överge sina hem på grund av projektet.

Fakta

Planeringen av ny tågförbindelse Åbo–Helsingfors

Bolaget Entimmeståget till Åbo har delat upp planeringen av tågbanan i banavsnitten Nunna-Kuppis, Hajala-Nunna, Salo-Hajala, Salo-Lojo och Lojo-Esbo.

Nya detaljplaneringar görs upp för stationerna i Hista, Veikkola, Vichtis, Nummela och Lojo.

Nya reserveringar av stationer görs i Myntbacken i Esbo, Huhmari i Vichtis, Nummi i Lojo, Lahnajärvi i Salo, Suomusjärvi och Muurla.

Trafikledsverkets generalplan för tågbanan mellan Åbo och Helsingfors behandlas av Traficom i december i år.

Projektplaneringen av den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors ska slutföras 2023.

 

...