Ramböll involverad i Rail Balticas stationsutveckling

Stationerna inom projektets ”ramar” är Tallinn Ülemiste, Pärnu, Rigas centralstation och Riga flygplats, Panevėžys, Kaunas och Vilnius. Illustration: Zaha Hadid Architects

Ramboll, Realidea, Architects Soini & Horto, Gottlieb Paludan Architects och Ardenis arbetar tillsammans för att kunna bestämma hur man kan maximera lokalt värdeskapande från de sju internationella passagerarstationerna längs Rail Baltica.

Projektet omfattar kommersiell och urban utveckling av järnvägsstationerna och deras omedelbara grannskap samt rörlighetsaspekter.

Rail Baltica är ett grönt infrastrukturprojekt för järnvägstransporter med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet, tillhandahålla passagerar- och godstjänster mellan länder och förbättra järnvägsförbindelserna mellan Central- och Nordeuropa.

Rail Baltica-sträckan ska etableras som en ny offentligt ägd järnväg med en maxhastighet på 249 km/h för persontåg.

Rail Baltica ägs gemensamt av de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Stationerna inom projektets ”ramar” är Tallinn Ülemiste, Pärnu, Rigas centralstation och Riga flygplats, Panevėžys, Kaunas och Vilnius.

- Vi är ett starkt konsortium med mycket kunnande att tillföra projektet. För att säkerställa att järnvägsstationerna stödjer ekonomisk tillväxt och social hållbarhet ska vi inte bara se dem som transportnav, utan de kan vara destinationer i sig själva, säger Tommi Eskelinen, Rambölls projektledare.

Att göra transportnavet till en destination

Välplanerade och väldesignade järnvägsstationer kan vara en integrerad del av deras närområde. Stationerna tillför värde inte bara som transportnav utan också som en vital kärna i det omgivande samhället med en bred servicestruktur.

Därför omfattar projektet den kommersiella och urbana utvecklingen av järnvägsstationerna och deras omedelbara grannskap, och mobilitetsaspekter, såsom tillgänglighet och anslutning till andra transportmedel, inklusive kollektivtrafik, cykling, e-mobilitet och gångtrafik.