Alstom tecknade avtal om optimering av passagerartågens tankning med vätgas

Stéphane Kaba (Alstom), Frédéric Dejean (Hynamics) och Yves Schlumberger (EDF) undertecknar partnerskapsavtalet om vätgaståg. Foto: EDF/N.Revelli-Beaumont/Sipa

Hydrogen Alstom och Hynamics, EDF-gruppens vätgasdotterbolag, undertecknade ett partnerskapsavtal för att optimera vätgastankningen av passagerartåg. Detta samarbete kommer att påskynda utvecklingen av vätgaståg och minska tiden som behövs för att tanka dem.

- Detta partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att optimera infrastrukturen för distribution av väte och den rullande materiel som görs tillgänglig för operatörerna. Detta är ett projekt som ger många möjligheter när det gäller att minska koldioxidutsläppen av transporter och utveckling av hållbar mobilitet, understryker de två grupperna.

De två företagen genomför redan gemensamma modellerings-, beräknings- och simuleringsarbeten, vilket ökar kompetensen och resurserna från "EDFs Lab". Arbetet kommer sedan att testas från och med 2022 på elektrolysörens testplattform vid "EDF Lab Les Renardières", ett av tre FoU-centra i Électricité de France i Écuelles (regionen Seine-et-Marne).

En vätgasproduktionsstation, en kompressor upp till 450 bar och flera lägerställen kommer att mobiliseras för att återskapa fyllningskretsarna i verklig storlek och för att utvärdera utrustningens beteende under optimala observationsförhållanden.

I slutändan är syftet att definiera en internationell tankningsstandard. Tidigare under 2021 tecknade Alstom ett samförståndsavtal med Plastic Omnium för att utveckla avancerade vätelagringssystem dedikerade till järnvägssektorn.

För vätgastankning har Alstom påbörjat byggandet av två stationer i Tyskland. Arbetet för den första vätgastankstationen inleddes i Bremervoerde i juli 2020 och byggandet av vätgasstationen i Hessen påbörjades i oktober 2020.