Järnvägsövergången i Kuźnica vid gränsen mellan Polen och Vitryssland hotas av stängning

Stationen Kolejowa/Kuźnica i Polen vid gränsen till Vitryssland. Polen har avsikt att stänga gränsövergången i Kuźnica på grund av de säkerhetsrisker som har uppstått för den dagsaktuella järnvägstrafiken mellan Polen och Vitryssland: Foto: PKP

Polen överlämnade nyligen ett ultimatum till Vitryssland i samband med migrationskrisen med flyktingar som Vitryssland har samlat vid polska gränsen.. Polen kräver att Vitryssland måste bidra till att stabilisera situationen vid gränsen. Den polska sidan kommer att stänga gränsövergången Kuźnica Białostocka - Bruzhi om det inte finns något svar inom tre dagar.

Den polske inrikes- och administrationsministern Mariusz Kamiński hade instruerat den ansvarige överbefälhavaren för gränsbevakningen att skriva ett brev till ordföranden för Vitrysslands statliga gränskommitté, general Anatoli Lappo, och fråga om hur situationen vid gränsövergången i Kuźnica ska kunna stabiliseras.

I brevet från gränsbevakningschefen Tomasz Praga nämns många incidenter och attacker där poliser, soldater och gränsvakter skadades. Den spända situationen rymmer risken för ytterligare incidenter inklusive en möjlig tågolycka. Om denna hemställan inte besvaras tillfredsställande kommer Polen att stänga gränsövergången i Kuźnica på grund av de säkerhetsrisker som har uppstått för den dagsaktuella järnvägstrafiken.