ÖBB bygger ut järnvägslinjen Koralmbahn och en ny järnvägsstation

Innan tåg kan köras på den nya linjen måste mycket teknik installeras. Förutom spårstödplåtar, skenor, växlar, master och luftledningar krävs även flera kilometer kablage för alla kommunikations- och säkerhetssystem. Foto:ÖBB

I april 2020 påbörjades det första arbetet med den nya tågstationen St. Paul i Lavanttal. Under högtrafik arbetar upp till 100 personer på den imponerande stora byggarbetsplatsen, som ligger inbäddad mellan tunnlarna Koralm och Granitztal i Österrike.

Tågstationen, som i framtiden kommer att vara ett viktigt stopp på den högpresterande sträckan mellan städerna Graz och Klagenfurt, utvecklas gradvis till ett modernt, barriärfritt nav för mobilitet med park & ride och bike & ride faciliteter inklusive en bussterminal.

Innan de lokala transporttågen kan stanna i slutet av 2023 kommer viktiga arbeten att utföras på överbyggnaden och ifråga om den tekniska utrustningen.

-Vi arbetar för närvarande mycket intensivt på St. Pauls tågstation i Lavanttal. Skalet på gångpassagen som i framtiden ska förbinda stationshuset med perrongerna är redan färdigställt. Skalet till stationshuset, driftbyggnaden för systemtjänsten och basen för räddningståget ska stå färdigt i år. Den första av de två 420 meter långa plattformarna är nästan klara och det pågår också ett intensivt arbete med dränerings- och kabeldragningar, förklarar ansvarige projektledaren hos ÖBB-Infrastruktur AG, Gerald Zwittnig,

Under åren 2022 och 2023 ligger fokus på färdigställandet av stationens byggnadskonstruktion och andra driftsbyggnader samt på järnvägsmaterielen.