ProRail: Hur starka är banvallarna i Nederländerna?

Nederländerna har mer än 3 000 kilometer järnvägsvallar, som är den upphöjda ytan under järnvägen. Och det finns cirka 7 000 kilometer spår på denna yta. 80 procent av banvallarna byggdes före 1920 med hjälp av dåtidens kunskaper och färdigheter. Foto: ProRail

Hur starka är banvallarna i Nederländerna? Det är en viktig fråga, eftersom tågen blir tyngre och snabbare och går oftare.

 ProRail vill veta om järnvägsvallarna klarar detta. Därför fick fyra ingenjörsfirmor nyligen i uppdrag att kartlägga detta.

Nederländska infrastrukturföretaget ProRail är ett icke börsnoterat företag. Bolagets styrelse består av tre styrelseledamöter. Förvaltningsrådet utövar tillsyn.

Den holländska staten är, genom Railinfratrust bv, den enda aktieägaren i ProRail bv. Aktieinnehavet har placerats hos ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning.

ProRail är ett icke börsnoterat företag. Bolagets styrelse består av tre styrelseledamöter. Förvaltningsrådet utövar tillsyn.

Den 1 november började Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos och Royal HaskoningDHV undersöka de första rutterna. Projektet kommer att ta flera år.

Kunskap och färdigheter sedan dess

De kommande årens mobilitetstillväxt kommer att ha stor inverkan även på den nederländska järnvägen. Fler tåg kommer att köras, som också blir tyngre och snabbare. Det gör att banvallarna blir tyngre och annorlunda belastade. Detta leder till höga underhållskostnader och ibland till tillfälliga åtgärder, såsom införande av hastighetsbegränsningar för tåg på grund av jordmånens dåliga kvalitet.

Påverkan av klimatförändringar

Klimatförändringarna under de kommande åren kommer också att påverka hållbarheten på våra järnvägsvallar. Det svåra vädret med extrema översvämningar i juni och juli i Limburg utgör aktuella exempel på detta. Utmaningen för ProRail är att få mer kunskap om byggandet av landets banvallar.

Tillvägagångssätt och fasning

Projektets initiativtagare Pro Rail anlitade fyra ingenjörsfirmorna arbetar i tre faser: kartlägga banvallarna med underjordiska modeller, kartlägga de identifierade riskplatserna och slutligen göra skissdesigner för dessa riskplatser. I ramkontraktet för de kommande åren begär ProRail att en mängd olika sträckor undersöks. Målet är att ha den första fasen klar för hela landet i slutet av 2022.

Vetenskaplig forskning

Utöver den nationella nätverksanalysen har TUDelft och Deltares nyligen startat vetenskaplig forskning kring metrotågens (dynamiska) effekt på tunnelbanan. I kombination med analysen om linjenätet kan en helhetsbild bildas över de platser där infrastrukturföretagen måste vidta åtgärder.