Justering av Åbotågens tidtabeller öppnar plats för direkta Hangötåg från Helsingfors

Hangötåg anländer till järnvägsstationen. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Balcer

- De lönsamma fjärrtågen kan flyttas åt sidan för mera Hangötrafik, säger finländska tågoperatören VR.

VR är nu berett att diskutera att en del Intercity- och Pendolinotåg till Åbo makar på sig lite i tidtabellerna – och ger plats för nya Hangötåg. Det skulle kunna göra det möjligt att om drygt två år kunna ha en del direkta kvällståg mellan Helsingfors och Hangö.

De västnyländska kommunerna i södra Finland har föreslagit att landets Kommunikationsministerium redan nu skulle ta in tågtrafiken i den nio år långa upphandling för resten av 2020-talet som det nu i dagarna förhandlas om.

År 2024 när Hangöbanan blir elektrifierad säger VR nu att ett direkt eltåg från Helsingfors alla dagar vid elvatiden på förmiddagen och ett annat kring halv niotiden på kvällen kunde vara möjligt. Ungefär vid samma tider på dygnet skulle också mötande tåg med avgång från Hangö direkt till Helsingfors kunna gå.

Under veckoslut föreslår VR med stöd av kommunerna dessutom ett tidigare kvällståg med avgång kring 19-tiden från Helsingfors på fredagar.

Det skulle som par kunna ha en motsvarande sen avgång från Hangö till Helsingfors söndagskvällar vid 22-tiden.

På den enkelspåriga banan västerut från Kyrkslätt skulle vissa Åbotåg i så fall placeras om i tidtabellen för att ge plats för Hangötåget. VR skulle då öka veckokapaciteten på de andra turerna till och från Åbo och lägga in ett senare fjärrtåg från Helsingfors mot Åbo vid 21.30-tiden på kvällen.

Under övriga tider skulle trafiken på Hangöbanan skötas som nu, med omstigning i Karis. VR säger att de nya direkta turerna Helsingfors–Hangö går att förverkliga med eltåg till det pris man nu kör äldre dieselrälsbussar enbart mellan Hangö och Karis.

År 2028, när stadsbanans spår förlängs ända till Köklax kan ytterligare ny lokaltrafik på Kustbanan och Hangöbanan bli möjlig, skriver kommunerna och VR till ministeriet.

Både Nylands förbund och det statliga Trafikledsverket kommer enligt uppgifter till HBL att under det kommande året utreda hur kapaciteten på den knappt 50 kilometer långa enkelspåriga delen av Kustbanan mellan Kyrkslätt och Karis kunde ökas.

Källa: VR