Emil Wikströms monumentala lyktgubbar i granit vid Helsingfors järnvägsstation är nu vaccinerade

De monumentala lyktgubbarna i granit utanför Helsingfors järnvägsstationen har tagit coronavaccinet och bär därför plåster på överarmen. Tidigare hade man försett lyktbärarna med munskydd. BILD: PRESSBILD/VR

Emil Wikströms monumentala lyktgubbar i granit vid Helsingfors järnvägsstation är nu vaccinerade mot covid-19. Som ett bevis över att de har tagit vaccinet har lyktbärarna fått plåster på överarmen.

De plåstrade granitstatyerna är järnvägsbolaget VR:s sätt att uppmuntra folk att ta vaccinet.

De världsberömda lyktbärarna i granit som Eliel Saarinen planerade till Järnvägsstationens fasad har tagit coronavaccinet och bär synliga plåster på överarmen som ett bevis över att de är vaccinerade.

-Genom att förse stengubbarna med plåster tar vi ställning i en viktig fråga och uppmuntrar alla att låta vaccinera sig. För vår affärsverksamhet är det viktigt att främja vaccinationstäckningen i och med att en stor del av tågtrafiken finansieras med biljettintäkter, säger Topi Simola, direktör för VR:s passagerartrafik i ett pressmeddelande.

Stengubbarna har slopat munskydden, som de också hade tidigare. Numera är det inte nödvändigt eftersom det inte finns längre munskyddstvång på tågen. Men VR rekommenderar fortfarande passagerarna att använda munskydd i enlighet med hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

Eliel Saarinens järnvägsstation är en av jugendarkitekturens pärlor. Emil Wikströms monumentala lyktgubbar i granit hör till fasadutsmyckningen. Emil Wikström anses vara en av den finska guldålderns främsta bildhuggare. Han var också den första konstnären vars produktion visar utpräglat nationella drag. Lyktbärarna i granit hör till de dekorationer som Eliel Saarinen planerade till fasaden. Byggnaden utstrålar monumentalism. Järnvägsstationens fyra lyktbärare är troligtvis gjorda av Ab Granit Oy i Hangö, liksom sockeln till Wikströms minnesmärke av Elias Lönnrot och flera andra samtida stenskulpturer och statyers socklar.

 

...