DZSF: Järnvägsbranschen garanterar drygt en halv miljon framtidssäkra jobb i Tyskland

Vätgaståg på stationen. Det tyska centret för järnvägstransportforskning (DZSF) utarbetar standarder och tekniska regler. Anpassningen och utvecklingen av en järnvägsspecifik standard för järnvägssektorn förenklar godkännandeprocessen, underlätta implementeringen av exempelvis vätgas- och bränslecellsteknik och därmed stärker användningen av alternativa drivkrafter inom järnvägstransporter. Foto: DZSF

Det tyska centret för järnvägstransportforskning (DZSF) vid Federal Railway Authority gav det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI) i uppdrag att genomföra en omfattande utredning av järnvägssektorns sysselsättningseffekter. Det är den första djupgående översikten över direkta och indirekta sysselsättningar inom detta område.

Järnvägsbranschen står för drygt en halv miljon jobb (heltidsekvivalenter) i Tyskland, 397 600 av dem direkt inom järnvägssektorn. Järnvägssektorn säkrar ytterligare 152 400 arbetstillfällen (heltidsekvivalenter) genom efterfrågan från leverantörer (första runda-effekt) och längs värdekedjan (värdekedja-effekt). Över hälften av de direktanställda arbetar inom områdena järnvägsdrift och järnvägsinfrastruktur.

DZSF har nu publicerat de fullständiga studieresultaten inklusive metodrapporten på sin hemsida. Kärnan i studien var en direkt undersökning av mer än 200 företag från järnvägssektorn. Dessutom utvärderades många sekundära datakällor (inklusive företagsdatabaser). Statista GmbH genomförde undersökningarna tillsammans med Dr. Christian Böttger från HTW Berlin och Prof. Dr. Wolfgang Maennig från universitetet i Hamburg från augusti 2020 till juni 2021. Studien är en åtgärd från "Rail Transport Master Plan" från Tysklands federala Ministerium för transport och digital infrastruktur.

Utöver sysselsättningseffekten tillfrågades företagen om deras framtidsutsikter, effekterna av coronapandemin och deras behov av kvalificerad arbetskraft som en del av studien.

Majoriteten av de tillfrågade företagen ser positivt på de kommande åren och förväntar sig en ökning av sysselsättning och transportvolymer inom gods- och persontransporter. Specialister behövs akut för detta. Mer än hälften av företagen har redan problem med att hitta utbildad arbetskraft. Deras utbildning samt vidare- och fortbildning spelar därför en viktig roll.

Förbundsminister Andreas Scheuer:

- Spåren säkrar 550 000 jobb. Och vi säkrar rälsen. Vår studie visar hur enormt viktig järnvägssektorn är för vår ekonomi och hur perfekt vi är för att massivt stödja branschen med våra rekordinvesteringar. Vi bedriver aktivt och övergripande sysselsättnings- och strukturpolitik. Ny teknik med högkvalificerade jobb gör det miljövänliga transportsättet mer och mer attraktivt. Fler jobb, mer klimatskydd – järnväg säkerställer vårt välstånd.