ELP kompletterar 6-axlat EuroDual-lok för Schweerbau Logistik

Alla fordon är utrustade med ETCS Baseline 3 för nivå 2 som standard. De första ELP EuroDual-loken har varit i drift på det tyska järnvägsnätet sedan början av april 2020. De möjliggör drift på elektrifierade och icke-elektrifierade rutter samt last-mile och växlingsoperationer. Alla dubbellok är utrustade med radiofjärrkontroll som standard. Foto: ELP

Ett kraftfullt EuroDual-lok från European Loc Pool (ELP) kommer att komplettera Schweerbau Logistik GmbHs lokflotta från och med december 2021.

- Beslutet för EuroDual från European Loc Pool berodde på de flexibla tillämpningsmöjligheterna för transporter på DB:s järnvägsnät, dvs. den problemfria användningen av el och dieseldrift, samt Last mile-alternativet, som gör att vi kan driva anläggningar och byggarbetsplatser självständigt och flexibelt, före och efter transporterna, berättade Martin Turre, teknisk chef för Schweerbau Logistik GmbH.

Schweerbau Logistik GmbH:s kärnverksamhet är maskintransport och transport för byggarbetsplatser för leverans och avfallshantering. Den höga prestandan hos Eurodual från European Loc Pool på 2,8 megawatt diesel, 6,2 megawatt elektrisk och 500kN dragkraft. Dessutom uppfyller de sex axlarna de höga kraven för Schweerbau Logistik GmbHs kärnverksamhet.

När det gäller lokens första och sista mil blir högre hastigheter och tyngre laster den nya standarden inom dieseldrift. Det dubbla drivsystemet ger kortare transporttider och tack vare de högre släpvagnslasterna möjliggör det sexaxlade loket mycket lägre energiförbrukning per ton/km.

Pressmeddelande European Loc Pool