VR satsar på affärsresor – Extraklasser för fjärrtåg förnyas

Totalt 42 InterCity- och 16 Pendolino-vagnar genomgår renovering. Extraklassen identifieras från utsidan av tåget med en Extra-etikett. Extraklassiga tjänster utvecklas för att vidareutveckla kvalitén. Foto: VR

Finländska tågoperatören VR satsar på sin första klass och har förnyat samtliga Extraklassvagnarna. I enlighet med kundernas önskemål har moderniseringsåtgärderna ökat resekomforten och skapat lugnare miljö. Förändringarna inkluderar bredare säten och mer benutrymme, en rymligare och bekvämare toalett och ljuddämpande mattor.

I takt med att arbete utanför arbetsplatsen ökar tågresandet i Finland allt högre grad när det gäller arbetsplatspendling. VR har satsat på tåget business-class som genom uppdateringen har gett ett utmärkt plats för arbete . De första nya vagnarna togs i bruk 2019 och nu har alla vagnar i trafik förnyats.
 
För att säkerställa ett ännu smidigare arbete har VR gjort en investering på 4,5 miljoner för att utveckla tågets nätförbindelse. Med reformen kopplas tågen upp till fem gånger snabbare. Förnyelsen av nätverksanslutningar startar i början av året 2022.
 
Fred och komfort betonades i kundens önskemål
 
VR genomförde en kundundersökning om resenärers önskemål angående Extraklassen. Svaren betonade en lugn miljö, resekomfort och kvalitet. Dessa eftersträvades med många synliga förändringar, materialval och vagnsplacering; Det finns ingen passage från resten av tåget till extraklassen. Akustik och ljudabsorberande mattor ger lugn interiör. I extraklassbiljetten ingår även kaffe, te och vatten.
 
Utöver de nya Extraklasserna har VR satsat på passagerarflottan genom att introducera sju nya restaurangvagnar i år. 

VR Group anser sig vara ett ansvarsfullt serviceföretag för resor, logistik och underhåll, som går mot ett välmående och koldioxidneutralt Finland. Genom att främja den elektroniska järnvägens och stadstrafikens popularitet eftersträvar VR enligt egen utsago att minska utsläppen i hela Finland.

År 2020 var VR:s omsättning 791,9 miljoner euro och tågoperatören sysselsatte mer än 5 800 anställda. VR-tågen genomförde 59,5 miljoner resor och transporterade 36,6 miljoner ton gods.

VR ägs av den finska staten och utöver Finland verkar företaget särskilt på de närliggande marknaderna i Ryssland och de nordiska länderna.