Deutsche Bahn: Moderniseringen av viktiga snabbtågsträckan mellan Berlin och Hamburg framskrider enligt tidtabell

Tågresenärerna i norra Tyskland kan glädja sig över rekordsumman 12,7 miljarder euro som under 2021 strömmade in i det tyska järnvägsnätets infrastruktur. För fler människor och mer gods på den miljövänliga järnvägen bidrar till att dess spårnät tilldelades rekordsumman. Därmed lindras trafikstockningar och antalet irriterande förseningar minskar. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn (DB) har nått en viktig milstolpe i moderniseringen av järnvägssträckan mellan metropolerna Berlin och Hamburg:

Efter cirka åtta veckors byggnation har mer än hälften av åtgärderna genomförts. I och med detta ligger byggarbetet helt enligt plan. Lagom till tidtabellsändringen den 12 december kommer allt att gå som vanligt och allt oftare kan DB öka utbudet för de resande mellan metropolerna. 

Totalt har cirka 500 anställda bytt räls och trösklar sedan den 11 september, lagt nya spår och bytt grus. Arbete utförs även nattetid och helger för att hålla banbygget så kort som möjligt och för att garantera en så kort idrifttagning som möjligt.

Snart kommer byggteamen att stanna i området för den nya järnvägsbron vid Dergenthin: De kommer att fylla nytt grus längs en sektion på cirka 1,2 kilometer under de två spåren och utsätta gruset för hård press. Som ett resultat kommer spåren att ligga fast och säkert.

Följande arbeten pågår fortfarande: Dragning av luftledningen mellan Wittenberge och Dergenthin, byte av 150 000 meter räls mellan Neustadt (Dosse) och Breddin, Bad Wilsnack och Glöwen samt mellan Nauen och Friesack.

DB fortsätter att upprusta linjerna fram till den 11 december för 100 miljoner euro. Mängden material är imponerande: totalt 400 000 meter räls, 15 000 sliprar, 24 varv och 30 000 ton grus. Där det är möjligt kommer materialet på skenan till byggarbetsplatsen. Gamla komponenter slängs också över rälsen och återanvänds om möjligt.