PJM/Voith: System för mer prestanda inom godstransporter på järnväg

WaggonTracker kombinerar övervakning och automatisering och erbjuder ett robust övergripande system som, enligt tillverkaren, ger flottoperatörer viktig realtidsinformation. Foto: Voith

Mer prestanda, effektivitet och säkerhet för godstransporter på järnväg: detta är målet för ett samarbete mellan det österrikiska företaget PJ Monitoring (PJM) och Voith.

Den internationellt kända systemspecialisten för järnvägstransporter och teknikgruppen i Heidenheim kommer att bygga ut ett system för kopplingsstödd automatisk tåginvigning och säker fjärrstyrd frånkoppling av godsvagnar med automatiska kopplingar under de kommande åren.

Företaget PJM tar med sin kompetens som en ledande utvecklare och leverantör av automationslösningar för järnvägsgodstransporter till detta samarbete.

Med sitt patenterade övervakningssystem WaggonTracker är företaget också en pionjär inom sin digitalisering. WaggonTracker kombinerar övervakning och automation och erbjuder därmed ett robust helhetssystem genom vilket flottoperatören får viktig

information om sina godsvagnar och godstransporter i realtid. Komplexa processer kan också automatiseras på denna databas. Till exempel möjliggör WaggonTracker också ett automatiskt bromstest. Plattformen har avsevärt ökat effektiviteten för många kunder och möjliggjort betydande kostnadsbesparingar.

Voith har också varit en av de viktigaste innovationsdrivarna inom järnvägstekniken under många år. CargoFlex automatiska fraktkoppling är ett exempel på detta. Kopplingen som utvecklats av Voith har redan många gånger bevisat att den kan öka konkurrenskraften för godstransporter och stärka flottoperatörernas marknadsposition. Förutom WaggonTracker utgör CargoFlex den andra grunden för utvecklingen.

För det nya projektet samlar båda företagen sina ledande kompetenser inom områdena digitalisering, automation och automatisk koppling. Syftet är att förse kunderna med en systemlösning som möjliggör automatiserad användning av CargoFlex-kopplingen, med fjärrstyrda frånkopplingsprocesser i fokus. I samspel med de lösningar som PJM tagit fram ska grunden för en högdigitaliserad logistikstyrning skapas.

Förutom de tekniska utmaningarna står interoperabiliteten hos den innovativa systemlösningen högt på utvecklingsteamets agenda. Det är nyckeln till bred marknadsföring av systemet. Därför vill båda företagen gemensamt styra utvecklingen av centrala komponenter – såsom säkerhetsrelevanta applikationer, kommunikationsverktyg eller protokoll. Dessutom planeras övergången till en industriell plattform i en senare fas för att göra systemet tillgängligt för andra marknadsaktörer.

Om PJM

PJM är en internationellt erkänd systemspecialist för järnvägstransporter och har framgångsrikt genomfört projekt i 30 länder på 6 kontinenter. I egenskap av ett ackrediterat testcenter enligt ISO / IEC 17025 utför PJ Messtechnik GmbH tester för godkännande av järnvägsfordon över hela världen. PJ Monitoring GmbH är en teknologisk ledare inom automatisering av godstransporter på järnväg med framtidsorienterade, omfattande lösningar.

PJM grundades 2006. Drygt 60 anställda på platsen i Graz säkerställer "100 procent Made in Austria": FoU, hård- och mjukvaruutveckling, produktion och administration kommer uteslutande från Österrike.

Pressmeddelande Voith