DB Cargo UK startar stor kampanj för en godstrafikomställning från väg till järnväg

DB-Cargo-UK:s anställda samlade i Cricklewood. Storbritanniens största järnvägsfraktbolag samarbetar med några av Storbritanniens största företag för att påverka den brittiska regeringen så att den sätter upp ett rättsligt bindande mål för framtida trafikomställning, bytet av transport från väg till järnväg och uppmuntra andra företag att följa deras ledning. Foto: DB-Cargo-UK

DB Cargo UK:s kampanj "Freight belongs on rail" kommer att lobba för ett juridiskt bindande mål för framtida trafikomställning när det gäller att byta gods från väg till järnväg och med syfte att uppmuntra andra företag att följa efter.

- Frakt hör hemma på järnväg!” är budskapet som ska bli den brittiska regeringens hjärtefråga.

Kampanjen lanserades för intressenter inom järnvägsindustrin vid den officiella invigningen av DB Cargo UK:s nya järnvägsterminal på 7 miljoner pund i Cricklewood, norra London, som stöder några av landets största infrastrukturprojekt som HS2 och den pågående förnyelsen av Brent Cross.

- Ett genomsnittligt tåg transporterar motsvarande 76 tunga lastbilar och genererar cirka 75 procent mindre skadliga koldioxidutsläpp, hävdar företaget DB Cargo UK, som anser att det är ett lysande exempel på varför regeringen bör fördubbla sina ansträngningar för att uppmuntra ökad användning av järnvägsfrakt.

- Frakt hör hemma på järnväg. Ju mer varor och material vi kan få av vägen och ut på järnväg kommer att minska trängseln, minska koldioxidutsläppen avsevärt och förbättra luftkvaliteten. Dessa måste bli några av den brittiska regeringens huvudmål i dess strävan efter att uppnå nollutsläpp senast 2050