Finland stödjer de ändringar i Wienkonventionen som främjar automatiseringen av trafik och transporter

Pilotprojekt i Tyskland. Deutsche Bahns autonoma buss och "gröna förbindelse" från järnvägsstationen till stadens centrum. Foto: Deutschen Bahn.

Finländska regeringen föreslår att de ändringar i Wienkonventionen om vägtrafik som gäller automatisering av trafik och transporter godkänds.

Finland har aktivt främjat automatiseringen av trafik- och transporter och därför är det viktigt för Finland att ändringarna godkänns och träder i kraft internationellt.

Genom ändringen av Wienkonventionen om vägtrafik läggs det till bland annat en artikel som gör det möjligt att använda automatiska körsystem. I praktiken innebär detta att även att ett automatiskt körsystem kan framföra ett fordon i stället för en människa. För att godkännas ska körsystemen dock följa nationella bestämmelser och internationell teknisk reglering.

Ett godkännande av ändringarna påskyndar utvecklingen av automatiska körsystem

Syftet med ändringarna i Wienkonventionen om vägtrafik är att säkerställa att den internationella och nationella lagstiftningen möjliggör utveckling och ibruktagande av automatiserad trafik och

därigenom fördelarna: tryggare, effektivare och hållbarare trafik.

För att ändringarna i konventionen om vägtrafik ska kunna vara till nytta krävs det också att den nationella lagstiftningen ändras. Beredningen av ändringarna har emellertid redan inletts. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt tryggandet av trafiksäkerheten, trafikstyrningen och fastställandet av juridiskt ansvar i och med att automatiserade fordon blir vanligare i vägnätet.

Beredningen av ändringarna i den nationella lagstiftningen fortsätter som tjänstemanna- och arbetsgruppsarbete.

FN:s generalsekreterare ska underrättas om ett eventuellt godkännande eller förkastande senast den 15 januari 2022. Konventionsändringarna kan träda i kraft tidigast den 15 juli 2022.