Pragföretag planerar moderniseringen av järnvägslinjen från Plzeň till Chotěšov

Tjeckiska staden Plzens järnvägsstation. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Josef Klozar

Den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic har valt ett planeringskontor för moderniseringen av linjen från Plzeň till Chotěšov. Projektdokumenten för den planerade moderniseringen av sträckan från Plzeň till Chotěšov förbereds av Metroprojekt Praha.

Erbjudandet på 78 miljoner tjeckiska kronor (3 miljoner euro) säkerställde Pragföretagets framgång i det offentliga anbudet.

Bygget valdes ut som ett av järnvägsförvaltningens pilotprojekt för bearbetning i BIM-läge. Sträckan från Plzeň till Domažlice kommer att elektrifieras, samtidigt kommer järnvägsstationerna Vejprnice och Nýřany och hållplatsen i Tlučná att byggas om. Arbetet beräknas pågå mellan 2023 och 2025.

Den utvalda entreprenören kommer att förbereda projekthandlingarna för bygglov och byggande. Byggherren har även hand om den fullständiga hanteringen av fastighetsförvärvet samt alla handlingar och kvitton för själva genomförandet av byggprojektet. Projektarbetet samfinansieras av Europeiska unionen, särskilt genom Connecting Europe Facility (CEF).

Det planerade banavsnittet kommer att anslutas till den förberedda nya linjen från Plzeň till Stod med början vid byn Nová Hospoda i Plzeň. Sträckan avslutas vid Zbůch-hållplatsen nära den nya tågstationen Chotěšov.

Den kommer främst att användas för långväga persontransporter och godstransporter. Den moderniserade sträckan via Nýřany kommer då inte bara att användas av lokala godståg, utan också av direkta elektriska persontåg på sträckan Rokycany / Nepomuk - Plzeň - Heřmanova Hut '/ Stod.

De nya plattformarna på stationerna Vejprnice och Nýřany kommer att vara minst 170 meter långa. En fördel för godstrafiken blir byggandet av omkörningsspår för korsande tåg med en längd på upp till 740 meter. Byggnationen omfattar även konstruktion av ETCS-systemet. Maxhastigheten på linjen höjs till 125 km/h för

konventionella tåg, medan tåg med mer avancerad teknik kan färdas upp till 145 km/h.

WKZ källa: Správa železnic