Ramböll deltar i utvecklingen av Rail Balticas järnvägsstationer

Projektet om Rail Balticas järnvägsstationer granskar också lokaliseringen av aktiviteter vid och i närheten av de berörda stationerna. Målet är en lösning som fungerar för resenärerna, där de olika funktionerna och tjänsterna används så effektivt som möjligt. Bild: Rail Baltica

Ramböll, Realidea, Architects Soini & Horto, Gottlieb Paludan Architects och Ardenis arbetar tillsammans för att ta reda på hur man kan tillföra värde till de sju internationella passagerarstationerna och deras omgivningar i det internationella Rail Baltica-projektet. Studien omfattar både kommersiell stadsutveckling och mobilitet.

Målet med Rail Baltica-projektet är att integrera de baltiska länderna i det europeiska järnvägsnätet och att förbättra person- och godstrafiken samt järnvägsförbindelserna mellan Central- och Nordeuropa.

Detta är en ny, allmän järnvägsförbindelse med en maxhastighet på 249 km/h för persontåg. Rail Baltica ägs gemensamt av de tre baltiska staterna - Estland, Lettland och Litauen. Järnvägsstationerna som omfattas av projektet är Tallinn Ülemiste, Pärnu, Rigas centrum och flygplats, Panevėžys, Kaunas och Vilnius.

– Det här är ett flerdimensionellt projekt som kräver stark multidisciplinär kompetens. Rail Balticas stationer ska inte bara ses som transportnav, utan projektledningen vill också ha resmål som stödjer ekonomisk tillväxt och socialt hållbar utveckling, säger Rommolls projektledare Tommi Eskelinen.

När de är som bäst är järnvägsstationer en integrerad del av den omgivande staden, vilket ger mervärde inte bara som transportnav utan också som en viktig kärna i det omgivande samhället, vilket ger en omfattande servicestruktur.

Rail Baltica-projektet omfattar analys och utveckling av kommersiell och urban utveckling av järnvägsstationer och dess omgivningar samt transporter och mobilitet, såsom tillgänglighet, kopplingar till andra transportmedel, kollektivtrafik, cykling, gång och elektroniska medel för transport.

– Järnvägsstationer ska kopplas till stadens övriga transportsystem. Stationerna fungerar som multimodala knutpunkter och syftet är att göra transittrafiken så hållbar som möjligt. Vi analyserar också möjliga synergier med kollektivtrafik som ligger på funktionellt avstånd från tågstationer, säger Inge Fredslund Gottlieb, tunnelbane- och järnvägsdirektör på Paludan Arkitekter.

– Järnvägsstationer spelar en katalytisk roll för miljön. Därför är det mycket viktigt att få in planeringen av stationen och dess placering i stadsplaneringsstrategin, säger Stefan Oschner från Soini & Horto Architects.

– I projektet analyserar vi järnvägsstationernas funktionalitet som en integrerad del av stadsmiljön och deras potentiella roll i det lokala servicenätet, säger Mika Korhonen från Realidea Oy.

Projektet lanserades i juni 2021 och beräknas vara klart i slutet av 2021