Tyskland ligger efter resten av Europa när det gäller elektrifiering av järnvägsnätet

Allianz pro Schienes siffror visar att Tyskland ökade andelen banor med kraftledningar med bara 2 procentenheter mellan 2009 och 2019, medan EU-genomsnittet var 4 procentenheter. Foto: bbw-hochschule

Detta enligt den ideella transportalliansen Allianz pro Schiene, som har noterat att Tyskland med 61 procent elektrifiering ligger betydligt efter andra europeiska länder som Schweiz, Belgien, Nederländerna och Sverige, som har uppnått mellan 70–100 procents elektrifiering.

Dessutom noterade den ideella organisationen att utvecklingen av elektrifieringsarbetet i Tyskland är långsammare än EU-genomsnittet.

Den ideella organisationen påpekar att nästa federala regering måste påskynda sin elektrifiering av järnvägsnätet om Tyskland vill vara ledande inom e-mobilitet.

Dirk Flege, VD för Allianz pro Schiene, förklarade:

- Andra länder förlitar sig helt på klimatvänlig e-mobilitet inom järnvägstransporter. Tyskland tvekar och tvekar.

- Den framtida federala regeringen måste äntligen gå från prat till handling. SPD, de gröna och FDP lovade i sin förundersökningsrapport mer snabbhet i infrastrukturinvesteringar. När de bygger nya luftledningar över Tysklands spårnät måste de visa att de tar detta på allvar, underströk Flege.