Järnvägssträckan Lahtis-Kouvola-Kotka/Kotka hamn blir del av VR:s närtrafik

VR-groups Vectron lokomotiv. Foto: VR

Rutterna mellan Lahti-Kouvola-Kotka/Kotka hamn blir en del av tågoperatören VR:s närtrafikområde fr.o.m. 5.1.2022.

Lahtis-Kouvola-banan är en del av det finländska järnvägsnätet och sträcker sig från Lahtis till Kouvola. Banan är cirka 62 kilometer lång (2006) och flerspårig i hela sin sträckning. Banan upprustades under 2010 och hastigheten höjdes till 200 km/h.

Rutterna mellan Lahti-Kouvola-Kotka/Kotka hamn blir en del av VR:s närtrafikområde i början av 2022, vilket kommer att påverka regionens biljettprodukter och priser.

Närtrafikbiljetter till området finns ännu inte tillgängliga i våra försäljningskanaler.  Tidtabeller och biljetter kommer att tillkännages senare.