Greenpeace: En tredjedel av europeiska kortdistansflyg kan ersättas med tågresor under sex timmar

Düsseldorfs flygplats med järnvägsstation i Tyskland. Foto: hsrail.org/ohare

Nästan en tredjedel (29 procent) av europeiska kortdistansflyglinjerna kan redan idag ersättas av en klimatvänlig tågresa på mindre än sex timmar.

Det finns direkta nattågsförbindelser för ytterligare 15 procent. Det visar en rapport som idag publiceras av den italienska tankesmedjan OBC Transeuropa på uppdrag av Greenpeace.

Kortdistansflyg är omkring tolv gånger mer skadliga för klimatet än jämförbara tågresor.

- Flyg på sträckor som kan nås med tåg på några timmar är motsatsen till klimatskydd. Man ska inte längre flyga på så korta sträckor, säger Lena Donat, trafikexpert från Greenpeace.

- Om den kommande federala regeringen i Tyskland menar allvar med klimatskyddet måste den utöka järnvägstrafiken och avsluta korta flygningar som är skadliga för klimatet.

Greenpeace-rapporten jämför de 150 kortdistanslinjer som flygs oftast i EU och de 250 flygningar i övriga Europa (EU plus Schweiz, Norge och Storbritannien) med befintliga järnvägsförbindelser.

Att ersätta alla de 250 bästa kortdistansflygen i Europa, som tillsammans täcker drygt 85 procent av antalet europeiska flygpassagerare, med tåg skulle spara cirka 23,5 miljoner ton CO2 årligen. Även i Tyskland kan redan var tredje flygning som startar eller landar här ersättas av en klimatvänlig tågresa på mindre än sex timmar. Genom att eliminera sådana särskilt klimatskadliga flygrutter sparas cirka 1,5 miljoner ton CO2 per år, minus utsläppen från den ökande tågtrafiken.

- Vi behöver varje steg som minskar CO2-utsläppen i trafiken, sade Donat.

- Ökningen av flygtrafiken blir ett växande klimatproblem.

En rapport som publicerades av den federala regeringen förra veckan understryker Donats påstötning.

Utan ytterligare åtgärder kommer trafiken bara att uppnå cirka hälften av den lagstadgade CO2-minskningen till 2030. Följaktligen kan nästa federala tyska regeringen inte undvika en hög nya drastiska beslut. Ett förbud mot kortdistansflyg kan vara ett av dem. I ett första steg kräver Greenpeace att täta förbindelser som Frankfurt till Bryssel, München, Berlin eller Hamburg ställs in, eftersom järnvägarna erbjuder bekväma och snabba förbindelser till samtliga dessa destinationer.

 

...