Finländska tågoperatören VR slopar munskyddstvånget på tågen

Munskyddstvånget har varit i kraft sedan mars i år. Man motiverar lättnaden med att restriktionerna överlag har lättat under den senaste tiden. Foto: VR.fi

Även Helsingforsregionens trafik HRT häver munskyddstvånget på alla färdmedel i kollektivtrafiken. Man rekommenderar fortsättningsvis munskydd i enlighet med de allmänna rekommendationerna.

Också VR slopar tvånget

Även på VR:s tåg har det rått munskyddstvång sedan mars i år, men också där slopas tvånget nu. Även där går man nu över till en rekommendation. Man hänvisar bland annat till att färre kunder numera önskar att det ska råda munskyddstvång.

HRT:s vd Mika Nykänen betonar ändå att man följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer, även om det inte längre råder fullt tvång.

Personal som har direkt kundkontakt kommer också i fortsättningen att använda munskydd.

I praktiken har det inte lett till några konsekvenser om en passagerare inte använt munskydd eftersom bara regeringen har rätt att instifta ett verkligt tvång. I verkligheten har det varit frågan om en stark rekommendation.