Världens första självgående tåg lanserades i Tyskland

Digital drift inducerad för tågdrift är helt i linje med den framtida europeiska standarden för automatisk tågdrift (ATO). Foto: Siemens Mobility

Deutsche Bahn, som ansvarar för tysk järnvägstrafik, har byggt en ny typ av autonomt tåg tillsammans med teknikjätten Siemens. Resan mot en mer effektiv och grönare tid börjar i Hamburg.

Det tyska statliga järnvägsföretaget Deutsche Bahn (DB) och Siemens Mobility, ett stort transportteknikföretag som tillhör Siemens-koncernen, har tillsammans utvecklat världens första autonoma tåg, som går på befintliga räls.

Det nya autonoma tåget gjorde sin första resa i Hamburg den 11 oktober. Resan var en del av ett evenemang som presenterade planer för framtiden för intelligent transport.

Enligt Deutsche Bahn är digital S-Bahn-teknik riktad till alla typer av tåg på öppna järnvägar i hela Europa.

Från automatisk till autonom

Automatisk och autonom är lite olika saker. Det automatiska tåget går utan förare - men inte utan en arbetsledare. Trafiken samordnas med tekniken och dess nätverk är exakt och säkert.

Ett autonomt tåg är ett intelligent tåg som gör sina egna lösningar baserat på tillgänglig information. Tekniken mellan det moderna och det framtida tåget överlappar delvis.

När det gäller ett autonomt tåg kan man också prata om ett robottåg. Kameror och sensorer ger tåget en "vision" som till exempel används av artificiell intelligens för att spåra var det befinner sig.

Tåget fattar också oberoende beslut om dess hastighet. Till exempel används en lidar eller ljusradar, som fungerar som en optisk radar och fungerar inom synligt ljus, nära infrarött eller ultraviolett. Den avger en laserljuspuls och mäter den tid det tar för pulsen som reflekteras från objektet att återvända. Självgående bilar använder också lidar-teknik.

Ett autonomt tåg minskar behovet av markbaserad teknik. Tåg kommunicerar också med varandra. De tar hänsyn till olika väderförändringar och förutser händelser som samlas av många människor. Målet är att göra all trafik mer effektiv när det gäller prestanda, scheman, energibesparingar, miljö och säkerhet.

Hamburgtåget är ett stort steg i den riktningen, även om det ännu inte är ett komplett intelligent system.

Lokförarens roll i pilotfasen är att självständigt kontrollera det beslutande tågets rörelser.

Reser över hela Europa?

Deutche Bahn och Siemens har en långsiktig plan för att göra järnvägstransporter över hela Europa

autonoma. Enligt den finländska tågoperatören VR:s trafik- och säkerhetsdirektör Nina Mähönen har frågan varit på dagordningen även i Finland.

- Vi har studerat möjligheterna för utveckling av autonom trafik, men än så länge är möjligheterna att använda tekniken i Finland klart begränsade. Finland har fokuserat på stängda spår, som industrispår.

Ett viktigt mål för Deutsche Bahns projekt "spår för framtiden" är att göra järnvägstransporter till mer miljövänliga och folkorienterade resformer, utan att behöva bygga fler nya spår, åtminstone av denna anledning. Det är därför väsentligt att robottåget går på befintliga spår.

I de inledande talen upprepas modellen för den digitala framtiden, och allt kulminerar i en transformation:

I praktiken betyder det att den typ av tåg som utvecklas från automatiskt till autonomt är resultatet av digitalisering och annan teknisk utveckling, samt miljö- och besparingsmål.

Från drömmar till långsammare verklighet

Hela Hamburgs S-Bahn-transportsystem kommer att bli autonomt i slutet av decenniet. Enligt Siemens kommer samma teknik att användas på tyska järnvägar i framtiden, både på lokaltåg och på nationella linjer.

Det smarta tåget anses på många sätt vara ett säkert transportmedel för framtiden. Det är säkert för passagerare, det förbrukar inte för mycket energi och förstör inte heller miljön. Coronapandemin har lärt oss att under flyg- och sjötrafikavbrott fungerar järnvägstrafiken.