Rail Balticas globala projektkoordinator stödjer nattågens comeback

Rigas nya planerade järnvägstation blir en i högsta grad representativ del av Rail Baltica-banan. Bild: Rail Baltica

Nyligen deltog representanter för Rail Baltica joint venture och Global Project-samordnaren RB Rail AS i arbetsgruppens inledande session om nattåg.

Arbetsgruppen organiserades av Intercity & High-Speed Committee i International Union of Railways (UIC) för att ge en överblick över de möjligheter som nattågoperatörer kan utnyttja från detta greenfield-projekt.

För närvarande genomför RB Rail AS en analys av möjliga nattågstjänster och potentiell persontrafik som en del av utvecklingen av framtida passagerartjänster på 1435-millimeters spårinfrastruktur. Under de senaste 30 åren har nattågtjänsterna minskat i Europa, men de senaste åren har efterfrågan på denna tjänst ökat igen.

Rail Baltica-projektrepresentanter presenterade sin vision om potentialen för regelbundna nattlinjer från Tallinn och Vilnius mot Warszawa och Berlin, som körs i 200 km/h.

- Dessutom ska det kunna vara möjligt att utvidga nattågstrafiken till Wien, Prag, Budapest, Bratislava och Amsterdam. Detta bör analyseras, inklusive eventuella säsongstjänster mot vinterdestinationer, som Zakopane i Polen, Poprad i Slovakien, Salzburg och Innsbruck i Österrike, säger Jean-Marc Galimont, Senior Operation expert på RB Rail AS.

En grov uppskattning av restiden med nattåg utarbetades som visade att Warszawa kunde nås från Tallinn på 8 och en halv timme, medan Berlin nås på 14 och en halv timme. Med tanke på konkurrenskraftiga restider och det faktum att nattrafiken är väl anpassad till de baltiska medborgarnas vanor, kan man förvänta sig att nattågstrafiken kommer att bli populär bland framtida resenärer. Följaktligen skulle detta också kunna bidra väsentligt till minskningen av koldioxidutsläpp från transportsektorn i de baltiska staterna.

Arbetsgruppen för nattåg kommer att i detalj analysera de kommersiella, operativa och tekniska aspekterna av nattåg, som befinner sig i den accelererade återupplivningsfasen i och utanför Europa – på grund av miljöpolitik, såsom EU:s gröna avtal och i synnerhet det relevanta Rail Baltica-projektet.

International Union of Railways (UIC) är en internationell järnvägstransportindustri som har 194 medlemmar från järnvägsorganisationer på fem kontinenter.