Samarbetsavtal undertecknat mellan Tekniska och ekonomiska universitetet i Budapest och Rail Cargo Hungaria

Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Rail Cargo

Budapest University of Technology and Economics and Rail Cargo Hungaria har ingått ett ramavtal om samarbete för att stödja arbetsmarknadsintegration av universitetsstudenter och parallellt främja kvalificerade unga talanger för järnvägsföretaget och ömsesidig användning av kunskap om båda parterna.

Dokumentet utarbetades av rektor Dr. Tibor Czigány och universitetskanslern Attila Kotán samt från RCH -styrelseledamoten och ekonomichef Román Kotiers och personalchefen Dr. Signerad Teodóra Vincze.

Samarbetet gör det möjligt för experterna från det marknadsledande järnvägsgodstransportföretaget att engagera sig i universitetets akademiska verksamhet och även ta del av ett gemensamt professionellt arbete som föreläsare. Enligt avtalet kan företaget också erbjuda en praktiskt inriktad dubbel universitetsexamen i magisterexamen i trafikteknik, fordonsteknik och logistikteknik.

- Den aktiva relationen och samarbetet med industriella partners är av enastående betydelse för Budapests Tekniska Högskola. Detta för att ge våra studenter aktuell kunskap som de senare kan tillämpa under verkliga marknadsförhållanden. Vi lägger också stor vikt vid hållbarhet och den ökande betydelsen av grön teknik för att forma vår framtid, med Rail Cargo Hungaria som en viktig partner, säger Tibor Czigány, rektor vid Budapest University of Technology, under sitt välkomsttal.

På grundval av platsannonser tar RCH över anställning av universitetsstudenter på deltid och undersöker också möjligheten att dela ut stipendier. Som en del av samarbetet kan företaget till och med delta i urvalet av ämnen för studentforskningsprojekt och stödja studenter som mentor. Föreningen kan föreslå ämnen för utarbetande av examensarbeten och genom tillhandahållande av externa konsulter ge ett bidrag till färdigställandet av examensarbeten eller slutuppsatser inom järnvägsämnet. Universitetsstudenter kan också genomföra en ämnesspecifik praktik på företaget på sommaren och delta i företagsturer eller utflykter som anordnas av företaget.

RCH presenterar de innovativa lösningarna inom järnvägsteknik eller ger möjligheter att öva för att kunna tillämpa de teoretiska kunskaper som erhållits i praktiken.

När det gäller avtalet undersöker universitetet möjligheten att inrätta specialiserade ämnen i grund- och masterutbildning eller ämnesspecifika avancerade utbildningar samt dubbel utbildning.

Med dokumentet som undertecknades nyligen har RCH ytterligare utökat partnernätverket för universitet och högskolor. Järnvägsbolaget har i åratal stött utbildning i godstransporter på järnväg för hel- och deltidsstudenter vid University of Debrecen med föreläsare och undervisningsmaterial. Dessutom har ett framgångsrikt utbildningssamarbete med universitetet i Dunaújváros och Széchenyi István -universitetet i Győr redan utvecklats.

 

Pressmeddelande RCH