Elektrifieringen av skotska järnvägen framskrider

Elektrifieringsprojektet för East Kilbride och Barrhead i Skottland kommer inte bara att säkerställa nollutsläpp längd två nyckelkorridorer i det strategiska järnvägsnätet, det kommer också att möjliggöra effektivitetsvinster och minimering av passagerarstörningar under denna tid, vilket innebär att alla dieselfordon i passagerartrafiken ska kunna avskaffas till 2035 och detta kan ske med användningen av befintlig rullande materiel. Foto: Scottish Rail

Elektrifieringen av järnvägslinjer i Skottland, särskilt i Greater Glasgow -området, gör stora framsteg. Efter att elektrifieringen av förortsbanan till East Kilbride beslutades för en tid sedan har budgeten på 63 miljoner GBP (cirka 74 miljoner EUR) för den efterföljande förlängningen av kontaktledningen till Barrhead nu också godkänts.

Denna station ligger på Glasgow South Western Line mot Kilmarnock.

Enkelspårslinjen från Busby Junction till Barrhead kommer att elektrifieras i samband med linjen till East Kilbride, men ska tas i drift i december 2023, innan linjen på cirka 8 mil till East Kilbride blir färdig.

Båda projekten går framåt trots de betydande aktuella finansiella utmaningarna och den osäkra framtida efterfrågan. Nu försvinner dock de dyra dieseltågen. Genom att elektrifiera enkelspåriga linjer kan finansiella medel sparas på längre sikt och pengarna kan omfördelas till andra ekologiskt nyttiga projekt. 

Källa: Transport Scotland,