Alstom och Warszawas universitet tecknar samarbetsavtal

Alstoms Coradia Lint och dess dieseltågfamilj tillverkas i polska Chorzów. Bilden visar ett av dessa tåg på stationen i Szczecin. Foto: Alstom

Warszawas tekniska universitet, fakulteten för fordons- och anläggningsmaskinteknik och Alstom undertecknade nyligen ett samarbetsavtal om att utbilda och utveckla kompetensen för framtida ingenjörer inom den polska järnvägssektorn.

Projektet innebär utbyte av erfarenheter, genomförande av gemensamma vetenskapliga och forskningsprojekt och omfattande stöd till studenter.

- Som den största tillverkaren och exportören i den polska järnvägsindustrin har vi samlat en hel del kunnande och erfarenheter inom mobilitetssektorn. Vi är angelägna om att dela våra kunskaper med unga människor som förbereder sig för att komma in på arbetsmarknaden, säger Artur Fryczkowski, Alstoms försäljnings- och affärsutvecklingschef i Polen, Ukraina och de baltiska staterna.

Detta initiativ syftar till att stödja universitetet när det gäller studenters utbildning. Syftet är att utveckla relevanta färdigheter hos framtida ingenjörer inom järnvägssektorn i landet.

Dessutom kommer det att bli möjligt för studenter att dra nytta av praktik och teoretiska beskrivningar på Alstoms polska webbplatser, vilket kan leda till en karriär inom Alstoms företagsstrukturer. Dessutom omfattar samarbetet också organisering av gemensamma utbildningar, konferenser och vetenskapliga möten samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Alstom har funnits i Polen i mer än 25 år och är den största tillverkaren inom landets järnvägsindustri. Detta franska företag sysselsätter mer än 4000 personer på 12 polska orter. Alstom bygger på ett betydande industriellt arv från företagets produktionsanläggningar: 180 år av Pafawag i Wrocław, 150 år av Konstal i Chorzów och 100 år av ZWUS i Katowice.

Nyligen levererade företaget sitt Coradia iLint -vätgaståg för att det skulle utföra tester vid järnvägsinstitutet i Żmigród. Till tåget tillverkas karosserierna på Alstom Konstals anläggning i Katowice, medan plattformen för Coradia Lints dieseltågfamilj tillverkas i Chorzów, i Katowice-området.