Spårvagnsprojekt Vandaspåran delar finlandssvenska politiker i fullmäktige

Spårvägslinjen utgör stadens viktigaste tillväxtkorridor och den förväntas bidra till 37 000 nya invånare och 30 000 arbetstillfällen. Vandaspåran är också en integrerad del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät som är under utveckling. Bild: Vanda Stad

Finländska staden Vandas nya fullmäktige hade sitt första möte nyligen och 25 ledamöter har redan lämnat in en motion om att stoppa planeringen av spårvagnsprojektet Vandaspåran. En av dem som undertecknat motionen är finlandssvenska Svenska Folkpartiet, SFP:s gruppordförande Stefan Åstrand.

Två fullmäktigeledamöter i SFP:s styrelse, som sitter i staden Vandas fullmäktige är av olika åsikt i frågan. Patrik Karlsson som själv bor i närheten av den tilltänkta spårvägen stöder tanken på Vandaspåran, medan kollegan Åstrand alltså är mot den.

Redan inför kommunalvalet stod det klart att en av de stora tvistefrågorna i den nya fullmäktigen blir frågan om Vandaspåran, en spårväg som planeras från Västerkulla via Håkansböle och Dickursby till Helsingfors flygplats. Ser man till åsikterna före valet var styrkeförhållandet bland de nyvalda fullmäktigledamöterna för och emot spåran väldigt jämnt.

Redan i december 2019 beslöt dåvarande fullmäktige att planera för spårvägen. Men det slutliga beslutet om att bygga eller inte bygga är det meningen att fatta 2023.

Nu har 25 av 67 ledamöter i fullmäktige undertecknat en motion om att stoppa planeringsarbetet. Hos Sannfinländarna, Centern, Kristdemokraterna och Rörelse nu har samtliga fullmäktigeledamöter undertecknat motionen. Dessutom finns sex samlingspartister och Svenska folkpartiets Stefan Åstrand bland dem som undertecknat motionen.

Vanda kommer att växa oberoende av spårvägen och de inkomster tillväxten innebär kan användas klokare om inte Vandaspåran behöver betalas, tycker han.

SFP får nu något fler nämndplatser än för fyra år sedan. Stefan Åstrand tar plats i stadsmiljönämnden, medan Patrik Karlsson blir medlem av social- och hälsovårdsnämnden. Kristian Rehnström tar plats i nämnden för fostran och undervisning och blir också ordförande för nämndens svenska sektion. Svenska kommittén leds av Patrik Karlsson, medan Hanna Holmberg-Soto blir medlem i nämnden för stadskultur. Rehnström blir dessutom suppleant i stadsstyrelsen.

 

...