Europeiska kommissionen godkände Allianz Capitals, AIMCos, Dalmores och Generations förvärv av Porterbrook

Porterbrooks batteriflexversion. Porterbrook levererar alla typer av rullande materiel samt tillhörande utrustning till brittiska persontåg och godstransporföretag. Foto: Porterbrooks

Europeiska kommissionen har, i enlighet med EU: s koncentrationskontrollförordning, godkänt den gemensamma kontrollen som nu utövas över det brittiska företaget Porterbrook Holdings I Limited ("Porterbrook").

Allianz Infrastructure är ett företag som slutligen kontrolleras av tyska Allianz Capital Partners GmbH ("Allianz Capital"). Allianz Capital är koncernens egen investeringsförvaltare för alternativa investeringar, som fokuserar på direktinvesteringar, förnybar energi och indirekta investeringar i private equity.

AIMCo är Kanadas största och mest diversifierade förvaltare av institutionella investeringsfonder och investerar över hela världen för sina kunders räkning, olika pensions-, stiftelse- och statliga fonder i provinsen Alberta.

Dalmore är ett oberoende fondförvaltningsföretag som fokuserar på att investera i mer riskfyllda projekt ifråga om institutionella investerare i Storbritanniens infrastruktursektor. Generation är en fond som investerar stort i infrastruktur- och energisektorn.

Kommissionen drog slutsatsen att det planerade övertagandet inte ger upphov till några konkurrenshämmande rättssaker eller lagar, eftersom Porterbook varken faktiskt eller prospektivt är verksamt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förfarandet testas som en del av det förenklade fusionskontrollförfarandet. Ytterligare information finns på kommissionens tävlingswebbplats i det offentliga registret under nummer M.10443.