Thales vinner tre kontrakt i Portugal

Tåg på Cascais-linjen med portugisiska huvudstaden Lissabon skymtande i bakgrunden. Foto: Flickr..

Infraestruturas de Portugal tilldelade Thales tre nya kontrakt för modernisering av signalsystem på Cascais Line, West Line, mellan Meleças och stationen Caldas da Rainhas och Santa Apolónias station i Lissabonregionen.

Omfattningen av alla dessa tre kontrakt inkluderar leverans av den nya elektroniska kopplingsanordningen av typ PIPC G3 (generation 3), ETCS nivå 2 på Cascais -linjen, nytt tågdetekteringssystem som täcker spårkretsar, punktmaskiner, planövergångar och strömförsörjningssystem, i linje med de lösningar som redan används inom det portugisiska linjenätet.

Enligt avtalet kommer Thales att ansvara för byggande, utvärdering, leverans, installation, test och idrifttagning, säkerhet, anläggningsarbeten och 10 års underhåll.

Cascais är en av de viktigaste pendlarlinjerna i Lissabons storstadsregion, som spelar en viktig roll för passagerarnas rörlighet, ger service åt ett tätt stadsområde i en extremt viktig turistzon. Å andra sidan är Santa Apolónia en av de viktigaste intercitystationerna i Lissabon och en av de mest ikoniska och centrala platserna för portugisiska järnvägar.

I juni påbörjade Infraestruturas de Portugal moderniseringsarbetet för järnvägslinjen Meleças- Caldas da Rainha (västra linjen- Linha do Oeste) med de huvudsakliga byggnadsarbetena på en 105,4 kilometer lång järnvägslinje.

Projektet omfattar elektrifieringsarbeten, installation av signalsystem och redskap för automatiserad styrning, GSM-R och telekommunikationssystem på järnvägssektionen som kommer att kopieras medan den befintliga spårläggningen kommer att ändras. Projektet omfattar också byggandet av en rangerbangård.

I samband med projektet kommer två sektioner på 16 kilometer att fördubblas längs de befintliga linjerna.

Banavsnittet är en del av Lissabons järnvägsnät och en del av Atlantic Corridor. Sträckans modernisering kommer att integrera linjen i det europeiska nätet samtidigt som det garanterar de subregionala järnvägstransporttjänsterna. Projektet kommer

att tillhandahålla konkurrenskraftiga och förbättrade transporttjänster längs Caldas da Rainha - Torres Vedras – Lissabon.

Moderniserade förbindelser ökar attraktionen för pendlare, utvecklingen av ett ekologiskt rent transportsätt och följaktligen främjar en mer hållbar rörlighet.