Anbud lanseras för en ny spårvagnslinje i Warszawa

Warszawas nya spårvagn. Foto: MKB

Warszawas kollektivtrafikföretag, ZTM, har tillkännagivit ett anbudsförfarande för en teknisk och ekonomisk studie om byggandet av en ny spårvagnslinje längs Modlińska-gatan. Den valda entreprenören har över 10 månader på sig att förbereda dokumentationen.

Innan arbetet startar kommer det att vara nödvändigt att utföra miljökonsekvensbedömningen (MKB) för investeringen, för att kunna förbereda ett byggprojekt och för att erhålla bygglov.

Den nya spårvagnslinjen blir en förlängning av sträckan längs Jagiellońska -gatan, som korsar FSO -fabriken, en tidigare bilfabrik, som hamnar i en slinga vid stadsdelen Hemarmén.

Härifrån byggs linjen över Żerański -kanalen för att anslutas sedan till Młociny buss-, tunnelbana- och spårvagnsstation vid Winnica i norra delen av staden.

Vinnaren av kontraktet ska utarbeta ett förslag om hur nya spår kommer att kunna byggas igenom vägkorsningen med gatorna Jagiellońska och Hemarmén.

Detta är en av de svårare uppgifterna, eftersom det kanske inte är möjligt utan rekonstruktion av ett antal viadukter. En billigare lösning kan vara att bygga linjen runt hela korsningen i väster längs floden Vistula.

Studien kommer också att stödja det senare vägvalet som leder genom det nya bostadsområdet i Stare Świdry. Det finns också en möjlighet att bygga ytterligare en filial till järnvägsstationen Warszawa Żerań i Białołęka-distriktet i Warszawas norra del samt en slinga med en överföringspunkt vid parkeringsområdet Familijna.

Den planerade sträckningen ingick i stadsplaneringskoncepten som en del av Osiedle Warszawy-verkstäderna.

I studierna för området Polfa Tarchomin laboratorium, liksom området Stare Świder, igenkändes spårvagnens roll som den grundläggande formen av kollektivtrafik. Spårvägens genomförande är en förutsättning för utvecklingen av denna del av huvudstaden, särskilt för området Stare Świder.