Alstom levererar nya spårvagnar till T1-linjen i regionen Ile-de-France

Alstom fick nyligen uppdraget av Ile-de-France Mobilités och RATP att leverera de nya spårvagnarna till T1-linjen. Foto:Alstom Kredit:Toma Thibaut-Priou

Ile-de-France Mobilités och RATP har beställt 37 spårvagnar av typ Citadis X05 av Alstom.

Dessa nya spårvagnar, som kommer att användas för att förnya T1-linjen i regionen Ile-de-France, kommer att optimera linjens transportkapacitet (+15 procent) och passagerarkomfort.

Den fasta ordern på 37 spårvagnar av typ Citadis X05 uppgick till ett värde av cirka 130 miljoner euro kommer att ersätta de nuvarande spårvagnarna.

En valfri del på 83 spårvagnar planeras också för att förstärka transportutbudet och tillgodose behoven i samband med förlängningen av banan. E Det innebär att kontraktet omfattar högst 120 spårvagnar totalt.

- Vi i Alstoms team i Frankrike är mycket stolta över att kunna leverera de nya spårvagnarna till T1-linjen och för att få möjligheten att delta i förnyelsen av denna historiska linje i Parisregionen. Dessa nya Citadis X05 spårvagnar kommer att bidra till att pryda städerna de kommer att ge service åt. De kommer också att ge en högre nivå av komfort och

service för passagerare. Vi vill tacka Ile-de-France Mobilités och RATP för deras förnyade förtroende för vår senaste generations spårvägslösning, säger Jean-Baptiste Eyméoud, Alstoms styrelseordförande i Frankrike.