Tammerfors nya spårväg påverkar redan planeringsprinciperna för kollektivtrafiken i hela stadskärnan

Spårvagnen som startade kommersiell trafik i Tammerfors i augusti 2021 kommer snart att bryta gränsen för vardagliga 30 000 på- och av stigningar, säger Pekka Sirviö, VD för Tampereen Raitiotie Oy. Foto: Tampereen Raitiotie Oy

Nyligen arrangerades ett spårvagnswebinar i Tammerfors, som bekräftade uppfattningen om spårvagnsprojekt som svar på urbanisering, som också fortsätter trots corona.

Det två timmar långa fjärrwebinariet innehöll sex expertpresentationer om de senaste förändrade inriktningarna bland finländska spårvagnsprojekt.

Bland föredragshållarna fanns t.ex. Ritva Viljanen, borgmästare i Vanda, och Pekka Sirviö, verkställande direktör för spårvagnsföretaget Tampereen Raitiotie Oy. Webbseminariet organiserades av Pro Rautatie ry (Pro Järnväg).

I sitt inledningsanförande till webinariet påminde Tuula Petäkoski-Hult, styrelseordförande i Pro Rautatie ry, bland annat om kommunala och regionala beslutsfattarnas roll, när de nu efter valet inlett en ny mandatperiod som främjare av hållbara järnvägstransporter.

Efter webinariet var Petäkoski-Hult mycket nöjd med antalet deltagare vid detta evenemang:

- Vi kunde erbjuda våra medlemmar ett av de mest populära evenemangen i järnvägsföreningens historia med ett aktuellt ämne och expertnivåer på hög höjd. Det var mer än 80 åhörare totalt..

Trafikstarten var smidig och små förbättringar kommer att göras under senhösten. I sitt tal talade Mika Periviita, chef för kollektivtrafik i Tammerfors stad om spårvagnens effekter på hela stadens kollektivtrafiksystem och dess planeringsprinciper när det gäller gatunätet i centrala Tammerfors.

Utöver det centrala torget fick centret nya starka knutpunkter med den nya kollektivtrafiklinjen, och centrumets fokus flyttas märkbart åt öster.

Sanna Karppinen, stadens projektledare, pratade om projekt nummer ett i Kangasala, Tammerfors grannstad, den nya stadsdelen Lamminrahka.

Lamminrahka är ett megaprojekt i storleksordningen åtminstone i Kangasala, som när det är klart kommer att öka stadens befolkningsmängd med cirka 25 procent. Karppinen uppgav att stadens mål är att maximera användningen av kollektivtrafik redan när de första invånarna började flytta till Lamminrahka.

- Transportnätet har utformats så att när spårvagnen startar kan huvudgatan förvandlas till en kollektivtrafikgata och passagerartrafik kan ledas till den östra sträckan, säger Karppinen.

Källa Tampereen Ratikka